เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง

  ภูแก้มฟ้า โฮมสเตย์&แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท
PHUGAMFAH HOME STAY&CAMPING RESORT


จังหวัด : เชียงราย
     
  อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท
Imperial Golden Triangle Resort


จังหวัด : เชียงราย
     
  โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
Golden Pine Resort & Spa Chiang Rai


จังหวัด : เชียงราย
     
  ไร่แสงอรุณ
Rai Saeng Arun


จังหวัด : เชียงราย
     
  โรงแรม ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา
Silamanee resort and spa


จังหวัด : เชียงราย
     
  เบิกฟ้าสมุนไพร
home @ Mekong


จังหวัด : เชียงราย
     
อ่านต่อ...
 
     
     
อ่านต่อ...

  จังหวัดเชียงรายจัดงานยักษ์ อลังการสินค้าลุ่มน้ำโขง 2010 6 ประเทศ GMS เข้าร่วม-ตั้งเป้าผู้ชม 2 แสนคน
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย โดยความร่วมมือของคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอก...
ระหว่าง 16/01/2010 ถึง 23/01/2010
จังหวัด : เชียงราย
     
อ่านต่อ...

  หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
เป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่างถูกกฏหมายและผลกระทบของการเ...
ระหว่าง 01/01/2010 ถึง 31/01/2010
จังหวัด : เชียงราย
     
  วัดร่องขุ่น

ระหว่าง 01/01/2010 ถึง 31/12/2010
จังหวัด : เชียงราย
     
  ดอยหัวแม่คำ
ดอยหัวแม่คำเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอีก...
ระหว่าง 01/11/2009 ถึง 31/12/2009
จังหวัด : เชียงราย
     
  สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2)
สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีจัดตั้งขึ้นจากความร่วมระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรและโครงการพัฒ...
ระหว่าง 01/01/2010 ถึง 31/12/2010
จังหวัด : เชียงราย
     
  วนอุทยานภูชี้ฟ้า
จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามราวภาพวาด ด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล การจะเด...
ระหว่าง 01/01/2010 ถึง 31/12/2010
จังหวัด : เชียงราย
     
  สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)
เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บ...
ระหว่าง 01/01/2010 ถึง 31/12/2010
จังหวัด : เชียงราย
     
อ่านต่อ...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player