Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท คอฟฟี่ บูลเลวาร์ด จำกัด
 
Coffee Boulevard Co.,Ltd.

Business Information :

Industry group :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
Business type :
  1. Service provider
  2. Retailer
  3. Wholeseller
  4. Importer
  5. Distributor
  6. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
Office : 46/33 ซ.นวลจันทร์ 31 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Address 2 :
Shop 1 : JJ Mall 588 ถ.กำแพงเพชร 2 จตุจักร กรุงเทพฯ , Shop 2 : The Hub@เซียร์ รังสิต ปทุมธานี กรุงเทพฯ 10900
Country :
ไทย
Tel :
0-2944-5322 , 09-5367-4752

Other information :

Company Profile

ปี พ.ศ.2550 COFFEE BOULEVARD ได้เริ่มต้นขึ้น จากการเป็นร้านกาแฟเล็กๆ รองรับลูกค้าได้ประมาณ 19 คน แล้วค่อยๆขยาย จนปัจจุบัน สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 50 คน ในช่วงเวลาที่ร้านเปิดดำเนินงานมา เราได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟต่างๆ ตลอดจนวัตถุดิบที่มีในท้องตลาด รวมไปถึงเมล็ดกาแฟที่ใช้ ทำให้เราทราบถึงความต้องการของผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟและลูกค้าร้านกาแฟ   ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองจำนวนมากที่เข้ามาขอคำแนะนำ มีตั้งแต่ร้านขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ จนทำให้เราทราบถึงความต้องการของผู้ที่จะเปิดร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ทำให้เรามีแนวคิดที่จะเป็นตัวแทนจัดหาสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม สามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกับให้คำแนะนำในธุรกิจร้านกาแฟ และในส่วนของเมล็ดกาแฟ ลูกค้าสามารถให้ทางเราคั่วตาม Profile ที่ลูกค้าต้องการได้