Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท เค แอนด์ เค ยูไนเต็ด จำกัด
 
K & K UNITED CO.,LTD

Business Information :

Industry group :
  1. กระดาษและสิ่งพิมพ์
Business type :
  1. Other
  2. Retailer
  3. Wholeseller
  4. Distributor
  5. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
21/249 หมู่11 ซอย นวลจันทร์ 48 ถนนนวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Country :
ไทย
Tel :
081-7559-882
Fax :
02-091-1037,02-091-1090

Other information :

Capital Investment :
20,000,001 - 50,000,000
Annual revenue :
1,000,000 or less
Employee range :
0 - 50

Company Profile

      บริษัท เค แอนด์ เค ยูไนเต็ด จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตออกแบบงานพิมพ์หลายชนิด เช่น แบบฟอร์มต่อเนื่อง ซองเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง งานเข้าเล่ม แผ่นพับโบว์ชัวร์ และงานพิมพ์อื่นๆ มานานกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งคุณภาพของสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานและการบริการที่ดีเยี่ยม

          เราจึงได้ให้ความคัญในเรื่อง "เทคนิคการบริหารการจัดการยุคใหม่" โดยเฉพาะเรื่องระบบคุณภาพ ได้รับใบประกาศรับรองคุณภาพ TFQS จากสถาบันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS จากประเทศอังกฤษ

วิสัยทัศน์

             ต้องการสร้างความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ( BUSSINESS EXCELLENCE) โดยยึดถืออยู่บนคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยมีสาระสำคัญ 3 ประการคือ 1. การขยายกิจการของบริษัทให้ก้าวไกลออกไป ให้เป็นที่ยอมรับทั่วทุกภาคของเมืองไทย 2. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ทันสมัย พร้อมระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้สำหรับกระบวนการผลิตภายในบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 3. มีความมุ่งหวังและต้องการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

            นโยบายหลักของบริษัทฯ นอกจากประเด็นหลัก คือ การสร้างผลกำไรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจแล้ว เรายังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ 2 ประการ คือ 1. มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 2. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

           บริษัท เค แอนด์ เค ยูไนเต็ด จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี จนได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพสากล ISO 9001 : 2008 โดยเรามีการจัดส่งสินค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ/เรามุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าทุกระดับ บริษัทฯ ห้างร้าน สหกรณ์ การประปา โรงแรมโรงพยาบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ จำนวนมาก จึงมั่นใจและผูกพันธ์กับเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานแต่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านับไม่ถ้วน เรากล้ารับประกัน