PAGE VIEW : 12,476

Product Information :

Name :
Magnesium Oxide
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. สารเคมีสำหรับการเกษตร
Brand :
NIC
Product Type :
  1. วัตถุดิบ
Short Description :
Magnesium Oxide เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.

Product Detail :

Magnesium Oxide
เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช
ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.


Other Product In Group "สารเคมีสำหรับการเกษตร (8)"