E-Catalog > ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกสำหรับสัตว์ > ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บสำหรับสุนัขขนาดกลาง ฟิโปรไลน์ สปอต ออน ขนาดบรรจุ 1.34 มล.

PAGE VIEW : 5,690

Product Information :

Name :
ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บสำหรับสุนัขขนาดกลาง ฟิโปรไลน์ สปอต ออน ขนาดบรรจุ 1.34 มล.
Category :
  1. เคมีภัณฑ์ และยา
Sub - Category :
  1. ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกสำหรับสัตว์
Brand :
ฟิโปรไลน์ สปอต ออน
Model :
10.1-20 kg
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ขนาดการใช้ : ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์ สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10-20 กก.

Product Detail :


Other Product In Group "ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกสำหรับสัตว์ (5)"