วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บางยี่ขัน บจ.ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค 137-401-6119 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ถนนสิรินธร บจ.ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค 122-301-4290 กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ถนนสิรินธร บจ.ยูนิเวอร์แซล ไบโอแพ็ค 122-230-6351 ออมทรัพย์