วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สีลม บริษัท เทพอารีย์ จำกัด 1183199767 กระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) พหลโยธิน บริษัท เทพอารีย์ จำกัด 0991087974 กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บางบัว หจก.อารีย์ เรดิเอเตอร์ 0532560380 ออมทรัพย์