Knowledge

เทคนิคการวัดหม้อน้ำ
26/01/2564 17:11
เทคนิคการวัดขนาดสูงกว้างของรังผื้งหม้อน้ำ
การดูแล-บำรุงรักษาหม้อน้ำ และระบบระบายความร้อน
05/03/2558 17:58
วิธีการบำรุงรักษาหม้อน้ำหรือระบบหล่อเย็น หม้อน้ำ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ¬อีกตัวหนึ่งของเครื่องยนต์ เพราะหม้อน้ำจะช่วยระบายความร้อนในการทำงานของเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจัด การระบายความร้อนของรถยนต์โดยทั่วไปจะใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อน ทำให้ต้องมีการเช็คระดับน้ำอยู่เสมอว่าลดลงไปมากเท่าใด ถ้าลดลงมากจนแห้งอาจจะทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงหรือโอเวอร์ฮีท และสร้างความเสียหายตามมาได้