Company Profile

ปี พ.ศ.2550 COFFEE BOULEVARD เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นร้านกาแฟเล็กๆ แล้วค่อยๆขยายจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ร้านเปิดดำเนินงานมา เราได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟต่างๆ รวมถึงเมล็ดกาแฟที่ใช้ ทำให้เราทราบถึงความต้องการของคนทำร้านกาแฟและลูกค้าร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ทำให้เรามีแนวคิดที่จะเป็นตัวแทนจัดหาสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม สามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟ

สินค้าใหม่ (New Products)

ผงปั่น
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลางค่อนเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 550 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 02/04/2020
Fully Automatic Coffee Machine
ราคาปรกติ 37,900 พิเศษ 35,900 บาท
Last Update : 18/03/2019
Fully Automatic Coffee Machine
ราคาปรกติ 53,900 พิเศษ 49,000 บาท
Last Update : 18/03/2019
ถ้วยตวงแก้ว
ขนาด 250 ml. ราคา 320 บาท ขนาด 500 ml. ราคา 420 บาท
Last Update : 03/01/2019
รับงานสกรีนโลโก้
สนใจขอใบเสนอราคาได้ที่ Email : cb@coffee-boulevard.com Line : @coffeeboulevard โทร : 09-5985-1495 (คุณเอ๋)
Last Update : 03/01/2019
VISACREM - OTTIMA
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 13/03/2018
Conti - NL
สอบถามข้อมูล
Last Update : 12/03/2018
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ iMix
ราคา 6,900 บาท
Last Update : 27/01/2018
เครื่องบดกาแฟ Macap M5
ปรกติ 22,000 บาท
Last Update : 26/01/2018

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท 5 กก. กก.ล่ะ 430 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลางค่อนเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 550 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 02/04/2020
COFFEE MILL 600N
ราคา 5,900 บาท
Last Update : 01/05/2019
ถ้วยตวงแก้ว
ขนาด 250 ml. ราคา 320 บาท ขนาด 500 ml. ราคา 420 บาท
Last Update : 03/01/2019
รับงานสกรีนโลโก้
สนใจขอใบเสนอราคาได้ที่ Email : cb@coffee-boulevard.com Line : @coffeeboulevard โทร : 09-5985-1495 (คุณเอ๋)
Last Update : 03/01/2019
Coffee Drip Kette - Bruno
ขนาด 1.0 ลิตร ราคา 1,950 บาท / ขนาด 1.2 ลิตร ราคา 1,990 บาท
Last Update : 12/07/2018
Feasca - บลู เลมอน
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - กล้วย
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - มะม่วง
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - มะนาว
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ส้ม
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ลิ้นจี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - กีวี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Conti CC100 / 2 group
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Last Update : 29/04/2018
เครื่องชงกาแฟ Astoria Tanya - R 2 Gr.
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 02/04/2018

สินค้าขายดี (Best Selling)

เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท 5 กก. กก.ล่ะ 430 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วชนิดเข้มมาก
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท
Last Update : 02/04/2020
Coffee Grinder HC600
ราคา 17,500 บาท
Last Update : 15/01/2019
Coffee Drip Kette - Bruno
ขนาด 1.0 ลิตร ราคา 1,950 บาท / ขนาด 1.2 ลิตร ราคา 1,990 บาท
Last Update : 12/07/2018
Feasca - บลู เลมอน
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - กล้วย
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - มะม่วง
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - มะนาว
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ส้ม
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ลิ้นจี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018