Stock Form

ID : 99165
Brand : KK
Last Update : 25/04/2557 10:36 Preview : 4,280
ไม่มีพิมพ์ กระดาษปอนด์ขาว สอดคาร์บอน 9"X11" ขั้นต่ำ 10 กล่อง ราคา ตาม price list มากกว่า หรือ น้อยกว่า สอบถามราคาได้ครับ
ID : 99166
Brand : KK
Last Update : 25/04/2557 10:45 Preview : 4,345
ไม่มีพิมพ์ กระดาษเคมี 9"X11" ขั้นต่ำ 10 กล่อง ราคา ตาม price list มากกว่า หรือ น้อยกว่า สอบถามราคาได้ครับ สีกระดาษ และจำนวนชั้น แล้วแต่ ลูกค้าต้องการ สีกระดาษ ขาว,ชมพู,ฟ้า,เหลือง,เขียว ครับ จำนวนชั้นได้ถึง 8 ชั้น ครับ
ID : 99580
Brand : KK
Last Update : 25/04/2557 15:45 Preview : 5,602
ไม่มีพิมพ์ กระดาษเคมี 9.5"X11" ขั้นต่ำ 10 กล่อง ราคา ตาม price list สั่งมากกว่า หรือ น้อยกว่า สอบถามราคาได้ครับ สีกระดาษ และจำนวนชั้น แล้วแต่ ลูกค้าต้องการ สีกระดาษ ขาว,ชมพู,ฟ้า,เหลือง,เขียว ครับ จำนวนชั้นได้ถึง 8 ชั้น ครับ