สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร แนวเครื่องเทศ (Spice Flavor)

ID : 67613
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 18/06/2562 13:42 Preview : 18,245
กลิ่นกระเทียม มีทั้งแนวกระเทียมสด และกระเทียมเจียว เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสต่างๆ ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆ
ID : 68034
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 06/09/2562 14:52 Preview : 19,393
กลิ่นผสมอาหาร กลิ่นตะไคร้ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผงปรุงรสต่างๆ
ID : 85804
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 08/07/2562 16:38 Preview : 13,066
กลิ่นใบมะกรูด เหมาะสำหรับปรุงแต่งในอาหารที่มีใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบ
ID : 91141
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 22/04/2562 11:04 Preview : 8,806
เหมาะสำหรับ แต่งกลิ่นในอาหารต่างๆ
ID : 95954
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 05/04/2562 13:35 Preview : 7,422
แนวกลิ่นพริกไทย เหมาะสำหรับผงปรุงรสอาหารต่างๆ และขนมขบเคี้ยว
ID : 95955
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 19/04/2562 13:21 Preview : 6,748
กลิ่นต้นหอม เหมาะสำหรับ น้ำพริก เครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องปรุงรสต่างๆ
ID : 95960
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 04/04/2562 16:56 Preview : 9,970
เหมาะสำหรับ เครื่องแกงปรุงรสต่างๆ และน้ำพริก
ID : 95965
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 12/06/2562 11:14 Preview : 10,513
กลิ่นกระเพรา เหมาะสำหรับ เครื่องปรุงรส เครื่องผัดพริกแกงต่างๆ และขนมขบเคี้ยว
ID : 96072
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 17/04/2562 14:15 Preview : 6,656
เหมาะสำหรับ เครื่องผัด เครื่องแกง เครื่องปรุงรสต่างๆ และขนมขบเคี้ยว
ID : 96094
Last Update : 25/04/2562 15:42 Preview : 8,855
เหมาะสำหรับ ผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรส ขนมขบเคี้ยว และปลาเส้น
ID : 96108
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 12/04/2562 16:51 Preview : 6,829
เหมาะสำหรับ ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส เครื่องแกง ซอส ปลาเส้น และขนมขบเคี้ยว
ID : 96109
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 23/04/2562 11:03 Preview : 7,760
เหมาะสำหรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสต่างๆ
ID : 96112
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 30/05/2562 11:52 Preview : 8,198
เหมาะสำหรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร
ID : 96302
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 12/04/2562 16:50 Preview : 7,312
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผงปรุงรสต่างๆ กาแฟสำเร็จรูป และลูกอม
ID : 113907
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 25/04/2562 09:20 Preview : 6,097
ผงกระเที่ยม เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสต่างๆ ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆ
ID : 113910
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 19/04/2562 13:23 Preview : 6,318
สารแต่งกลิ่นพริกคั่ว เหมาะสำหรับใช่ปรุงรสเช่น แกง และน้ำจิ้มต่างๆ
ID : 113913
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 22/04/2562 11:11 Preview : 8,637
สารแต่งกลิ่นพริกปาปริก้า เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส เครื่องแกง ซอส ปลาเส้น และขนมขบเคี้ย
ID : 113922
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 05/04/2562 13:40 Preview : 4,953
สารแต่งกลิ่นข้าวคั่ว เหมาะสำหรับแต่งกลิ่นในอาหารต่างๆ
ID : 113931
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 05/04/2562 13:41 Preview : 5,918
สารแต่งกลิ่นพริกหวาน เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องเทศปรุงรสอาหารต่างๆ