สารเคมีสำหรับการทำสีและน้ำหมึก

ID : 65822
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:30 Preview : 18,837
Bentonite ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68286
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:18 Preview : 10,243
Calcined Kaolin Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68290
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:24 Preview : 8,539
Carbon Black ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68292
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:25 Preview : 10,089
China Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68297
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:31 Preview : 12,132
Defoamer
ID : 68317
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:20 Preview : 9,665
Dispersing Agent
ID : 68318
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:25 Preview : 11,149
Fume Silica
ID : 68319
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:32 Preview : 8,746
Iron Black Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68320
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:38 Preview : 8,413
Iron Green Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68321
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:40 Preview : 10,963
Iron Red Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68322
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:41 Preview : 10,324
Iron Yellow Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68323
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:47 Preview : 12,513
Kaolin Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68324
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:51 Preview : 8,599
Polyurethane Paint
ID : 68325
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:53 Preview : 9,856
Red lead Oxide ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68326
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:59 Preview : 9,405
Silica Flour ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68327
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:06 Preview : 13,848
Sodium Benzoate� ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68328
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:10 Preview : 11,396
Sodium Hexametaphosphate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68329
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:28 Preview : 16,042
Talcum Powder ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68330
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:16 Preview : 8,911
Thickening Agent ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68331
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:22 Preview : 9,095
Trisodium Phosphate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.