สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมยางและพลาสติก

ID : 65819
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:49 Preview : 9,170
Kaolin Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71347
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 17:38 Preview : 8,720
Accelerator
ID : 71351
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 17:56 Preview : 8,717
Antiozone Wax
ID : 71353
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 18:17 Preview : 8,830
Carbon Black
ID : 71355
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 18:34 Preview : 9,176
Dicalcium Phosphate (DCP)
ID : 71356
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:59 Preview : 12,494
Magnesium Carbonate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71357
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 23:00 Preview : 17,218
Paraffin Wax ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71358
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:07 Preview : 16,439
Stearic Acid ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71359
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:16 Preview : 12,450
Sulphur Powder ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71360
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 18:55 Preview : 8,502
Synthetic Rubber
ID : 71361
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:32 Preview : 10,242
Talcum Powder ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71362
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:38 Preview : 10,175
Zinc Oxide ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71363
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 18:59 Preview : 10,201
Zinc Stearate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.