ถาดใส่อาหาร

ID : 57472
Brand : UBPack
Model : T105
Last Update : 19/06/2561 08:49 Preview : 17,302
Size (mm) : W105 x L 168 x H 20
ID : 57520
Brand : UBPack
Model : T131
Last Update : 19/06/2561 08:50 Preview : 15,469
Size (mm): W 131 x L 186 x H 35
ID : 124926
Brand : UBPack
Model : T155
Last Update : 03/05/2561 13:16 Preview : 7,342
Size (mm): W 155 x L 225 x H 30
ID : 162173
Brand : UB Pack
Model : CNL-SET
Last Update : 04/05/2561 15:01 Preview : 4,435
ID : 174943
Brand : UBPack
Model : T255
Last Update : 12/02/2562 11:42 Preview : 2,934
Size (mm): W 155 x L 225 x H 50