โรครากเน่าโคนเน่าในขนุน
เตือนภัยกษตรกรผู้ปลูกขนุน เฝ้าระวัง "โรครากเน่า?โคน?เน่า?ในขนุน"
Last Update : 10:07:29 17/10/2019
โรคสแคปในมะม่วง
โรคสแคปในมะม่วง? Mango scab สาเหตุ?เกิดจาก?เชื้อ?รา? Elsino?? mangiferae? Bitanc.? &? Jenkins
Last Update : 10:07:08 17/10/2019
หนอนเจาะฝักลายจุด
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว เร่งเฝ้าระวัง หนอนเจาะฝักลายจุด (Bean pod-borer) เข้าทำลายถั่วฝักยาว ทั้งในระยะติดดอกและออกฝัก
Last Update : 13:41:22 17/07/2019
โรคราน้ำฝน
"โรคราน้ำฝน" ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนที่กำลังมา คาดน่าจะมีความรุนแรงและพบมากในพื้นที่จังหวัดตอนบนของประเทศ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยาและตาก
Last Update : 11:40:46 17/07/2019
เพลี้ยอ่อน
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกผักนานาชนิด ทั้งช่วงนี้กระแสราคาผลผลิตพืชผักราคาต่อกิโลกรัมสูงขึ้น
Last Update : 11:38:56 17/07/2019
แอ็กดิค
Brand : ยักษ์ใหญ่
Last Update : 10:30:18 30/01/2020
ออนเนอร์
Last Update : 12:04:56 01/04/2019
ไฟว์โกร
Last Update : 11:35:46 01/04/2019
แอ็กมิดา โกลด์
Last Update : 11:33:34 01/04/2019
คลอร์ดี
Last Update : 10:45:10 01/04/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
60
Total View
813709

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
 
 
Business Information :
 
Industry group :   Agriculture 
 
Business type :   Wholeseller 
Importer 
Exporter 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10310
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10310
Tel :   023082102
Fax :   023082487
 
Company Profile :
 

        


         ประวัติบริษัท - คุณประวิทย์ จิรัปปภา ก่อตั้งบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2518 สำนักงานเริ่มแรกตั้งอยู่ที่ 1028/1 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ - ก่อตั้งโรงงานผลิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 302 หมู่ 4 ซ.5 ถ.พัฒนา 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ - ย้ายสำนักงานบริษัทมาที่ ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 - บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักและห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ และความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”


          บริษัทในเครือทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท แอ็กโกร (ประเศไทย) จำกัด 2. บริษัท ไซมาเคมี จำกัด 3. บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด ปัจจุบันเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่า เราก็เป็นที่หนึ่งในประเทศไทย ที่มีความพร้อมในทุกรูปแบบ ไม่น้อยหน้าบริษัทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในทุกแผนกของบริษัท - เครื่องมือ เครื่องจักรทุกชนิด - ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม - ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากมลพิษ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการเคมีเกษตรของประเทศไทย และเกษตรกรไทย ภายใต้จุดหมาย “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย” - บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งใบประกาศดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแอ็กโกร ได้ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และมีการ reused, recycle, and reduced ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เราผลิตทุกอย่าง โดยยังคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญมิเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีคู่คุณภาพ - ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารเคมีเกษตรนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีอยู่เสมอ คือ ความถูกต้อง มาตรฐาน และคุณธรรม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้นำไปใช้ ทีมวิจัยและพัฒนา และทีมตรวจสอบคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะก่อนที่จะมีการนำสินค้าที่คิดค้นและผลิตได้ ออกไปจำหน่ายในท้องตลาด ทางบริษัท จะต้องมีการทดลองใช้จริง ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ก่อนทุกครั้ง


        เพื่อความมั่นใจว่าสินค้าทุกตัวของบริษัทมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และเพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการ นอกจากนี้ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศต่อไป โดยทีมตรวจสอบคุณภาพ จะทำการตรวจอย่างละเอียดรอบคอบภายในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ประจำที่โรงงานผลิต ซึ่งนอกจากบุคลากรที่มีความชำนาญแล้ว เรายังมีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย มีเครื่องมือวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ (% AI) ที่มีประสิทธิภาพสูง และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่อง GC และ HPLC เครื่อง GC ย่อมาจาก Gas Chromatography คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่เกิดจากการแยกสารผสมที่ระเหยเป็นก๊าซ ผ่านตัวแยก ที่เรียกว่า Stationary Phase และผ่านไปที่เครื่องตรวจวัด หลังจากนั้น Detectory จะแปรสัญญาณและส่งไปส่วน Computer หรือส่วนประเมินผลและข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอออกมาในรูปของตัวเลขและกราฟ เครื่อง GC เป็นระบบ Autoinjecter ควบคุมด้วย Computer เครื่อง HPLC ย่อมาจาก High Performance Liquid Chromatography เป็นเครื่องวัดสำหรับเป็นตัวแยกสารประกอบโดยหลักการของ Chromatography หมายถึง เทคนิคการแยกสารโดยหลักการกระจายด้วยของเหลวของส่วนที่เคลื่อนที่ (Mobile Phase) และส่วนที่อยู่กับที่ (Stationary Phase) โดยจะทำการแยกสารและ Adsorb สารที่ต้องการทั้งหมดแล้วส่งสัญญาณไปส่วนตรวจวัด หลังจากนั้น Detectory จะทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณในองค์ประกอบของสารที่ถูกชะล้างออกมา แล้วแปรสัญญาณไปที่ส่วนประเมินผล และข้อมูล (Computer)


        ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจากร้านค้าและเกษตรกร โดยทางบริษัทฯ ได้รับรองระบบมาตราฐานและรางวัลต่างๆดังนี้
- ได้รับใบรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2015
- ได้รับใบรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
- ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 (The Prime Minister's Industry Award 2015)
- ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่นในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister's Industry Award 2016) ที่ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารงาน การจัดการ และการผลิตระบบบริหาร
- ได้รับรางวัลจากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
- ได้รับรางวัลจากโครงการธงขาวดาวเขียว
- ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่นในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ เครื่องหมาย Thailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ
- ได้รับรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018 ประเภทโครงการ พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)
- ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562
- ได้รับรางวัลในงาน ASEAN BUSINESS AWARDS (ABA) 2019 ประเภทรางวัล Priority Integration Sectors : Agri-Based (Mid-Tier)
- ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารตามหลักจรรยาบรรณ ในงาน TCC BEST AWARDS 2019


 


Website : http://www.aggrogroups.com


E-mail   : aggrothailand@aggrogroups.com 


Facebook  : https://www.facebook.com/Aggrogroups/


Line@ : @aggro (มี @ นำหน้า)


Instagram : aggro_official


Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=BjY5a_BURPA


 


GPS


Office    x: 100.586870        y: 13.743515


factory  X: 100.651100        Y: 13.544970


 


 

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   100,000,001 - 500,000,000  
Employee range :   101 - 300  
Estates :   BANGPOO Industrial Estate  
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login