เรียงความและวิเคราะห์สำหรับการเมืองการปกครอง
Brand : -
การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง
Last Update : 06:42:59 25/06/2013
เรียงความและวิเคราะห์สำหรับ IR BMIR (IR BMIR Essay Writing)
Brand : -
เนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการของสังคมการเมืองระหว่างประเทศ
Last Update : 07:32:23 24/06/2013
หลักวิชารัฐศาสตร์ (ESSENTAIL POL SCI 100 - SAT, SUN)
Brand : หลักวิชารัฐศาสตร์
Essentail Pol Sci 100 เน้นกลุ่มน้องๆที่ต้องการเรียนในวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
Last Update : 07:27:13 24/06/2013
ติวสอบ CU-TEP TU-GET (ESSENTIAL CU-TEP TU-GET)
Brand : เทคนิคทำข้อสอบ เตรียมสอบ TU-GET CU-TEP
ESSENTIAL TU-GET, CU-TEP สรุปหลักการและฝึกฝนแนวข้อสอบ
Last Update : 07:23:23 24/06/2013
ติวสอบIELTS (ESSENTIAL FOR IELTS EXAM)
Brand : -
ฝึกฝนเทคนิคทำข้อสอบเพื่อมสอบ IELTS ภายใน 2 สัปดาห์
Last Update : 07:15:28 24/06/2013

Page View  8353  
Product Information :

Product Name:  
หลักวิชารัฐศาสตร์ (ESSENTAIL POL SCI 100 - SAT, SUN)
Product Category:   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
Product Sub-Category:   เตรียมตัวสอบตรงธรรมศาตร์ ติวสอบตรง
Brand:   หลักวิชารัฐศาสตร์ 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   Essentail Pol Sci 100 เน้นกลุ่มน้องๆที่ต้องการเรียนในวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
     
 

Essentail Pol Sci 100 เน้นกลุ่มน้องๆที่ต้องการเรียนในวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) โดยน้องๆใช้เวลาเรียนในตอนเช้าและสามารถทบทวนเนื้อหาหรือหาความรู้เพิ่มเติมในตอนบ่ายของวัน Essentail Pol Sci 100 เป็นคอร์สหลักที่ครอบคุลมเนื้อหาสำคัญทางรัฐศาสตร์ซึ่งจำเป็นสำหรับการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ ดังนั้นเนื้อหาครอบคลุม การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ บริหารรัฐกิจ เนื้อหารวมรวมจากตำราระดับมหาวิทยาลัยหลายเล่ม สิ่งที่สอนจะมุ้งเน้นเพื่อการทำข้อสอบตัวเลือกในส่วนของความรู้ทั้วไปทางรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนแรกของการสอบ และหลักการที่เรียนยังเป็นพื้นฐานของการตอบข้อสอบแสดงความคิดเห็นในส่วนที่สองได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้จะสอนเนื้อหาข่าวและเหตุการปัจจุบันที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร หรือไม่มีแนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างถูกต้อง ทำให้ใช้เวลาอ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งทำให้เกิดความเครียดมากเกินไป

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Intelligent100
Tel. 0823546668  Fax. -  Website. www.intelligent100.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login