การบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC machine)
การบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC machine) อย่างประหยัดและคุ้มค่า ปัญหาเล็กน้อยที่มักถูกมองข้ามละเลย ได้แก่ การรั่วซึมของลมของน้ำมัน มีการสะสมสิ่งสกปรกหรือเศษโลหะที่ฝังตามซอกร่องต่างๆ
Last Update : 15:44:42 22/03/2011
เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Brand : MICROCUT
Model : 52HT, 76HT, 92HT
Last Update : 14:25:27 11/04/2017
เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Brand : MICROCUT
Model : LT-42,LT-52,LT-65
Last Update : 14:07:54 11/04/2017
เครื่องเจียระไนผิวราบ
Brand : PERFECT
Model : PFG-80100CNC, PFG-100150CNC, PFG-100300CNC
*
Last Update : 13:52:21 11/04/2017
เครื่องเจียระไนผิวราบ
Brand : PERFECT
Model : PFG-50100AHR,PFG-60150AHR,PFG-70200AHR
*
Last Update : 13:50:09 11/04/2017
test
Last Update : 16:13:02 08/01/2016

การบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC machine)

Last Update: 15:44:42 22/03/2011
Page View (1607)

ปัญหาเล็กน้อยที่มักถูกมองข้ามละเลย ได้แก่ การรั่วซึมของลมของน้ำมัน มีการสะสมสิ่งสกปรกหรือเศษโลหะที่ฝังตามซอกร่องต่างๆ มีการหลวมคลอนของชิ้นส่วน (Part of Component) ของเครื่องจักรหรือเซ็นเซอร์ (Sensor) ต่างๆ ความบกพร่องเล็กน้อยหรือความขาดการเอาใจใส่ของพนักงานควบคุมเครื่องจักร อาจเป็นสาเหตุของการต้องหยุดเครื่องหรือเครื่องขัดข้องและอาจกลายขยายลุกลาม ใหญ่โต การบำรุงรักษาโดยพนักงานควบคุมเครื่องต้องเริ่มต้นจากการเอาใจใส่และขจัด ปัญหาบกพร่องเล็กน้อยนี้ให้หมดไป การปรับให้เข้าที่ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรและเซ็นเซอร์ต่างๆ 
© 2000-2008 CopyRight by S.M.T. ASIA CO.,LTD
Tel. 02-895-4080  Fax. 02-416-4738  Website. www.smtasia.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login