Last Update : 22:52:05 06/05/2015
พระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เป็นพระธาตประจำจังหวัดนครพนม
Last Update : 22:30:03 06/05/2015
พระธาตุประสิทธิ์ (พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี)
พระธาตุประสิทธิ์ "พระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม" พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ผู้ใดได้ไปนมัสการ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน
Last Update : 22:11:50 06/05/2015
พระธาตุมงคลศรี
พระธาตุศักดิ์สิทธิประจำหมู่บ้าน อายุ 112 ปี
Last Update : 08:57:13 05/05/2015
เผ่าไทญ้อ
เป็นชนเผ่าบรรพบุรุษชาวบ้านดอนแดงคอกช้าง ปัจจุบันชื่อบ้านดอนแดง
Last Update : 16:04:30 03/05/2015
เสื่อยาว 10 เมตร_ถวายวัด
Brand : เสื่อยาว
Last Update : 11:24:30 26/08/2016
เสื่อกกกระเป๋าสีเขียว
Brand : ดอนแดง
Model : กระเป๋าใหญ่
เสื่อกระเป๋าสามพับ สีเขียว_เย็บขอบสีเขียว กว้าง 140เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร
Last Update : 13:21:32 07/05/2015
เสื่อกกยาว8เมตรสีแดง
Brand : ดอนแดง
Model : เสื่อถวายวัด
เสื่อกกยอมสีแดง กว้าง 1 เมตร ยาว 8 เมตร
Last Update : 13:04:36 07/05/2015
กระเป๋าแบบลำขอบน้ำตาล
Brand : ดอนแดง
Model : กระเป๋าลำใหญ่
เสื่อกกแบบลำ(การทอทั้งลำต้น) สีธรรมชาติ กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร ขอบสีน้ำตาล
Last Update : 12:57:47 07/05/2015
กระเป๋าสีธรรมชาติขอบสีเบส
Brand : ดอนแดง
Model : กระเป๋ากลาง
เสื่อกกสีธรรมชาติ เย็บขอบสีเบส กว้าง 102 เซนติเมตร ยาว 195 เซนติเมตร
Last Update : 12:31:05 07/05/2015

พระธาตุประสิทธิ์ (พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี)

Last Update: 22:11:50 06/05/2015
Page View (1354)

ประวัติ พระธาตุประสิทธิ์ 

              เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรม มีเถาวัลย์ปกคลุม ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ผู้ค้นพบได้แก่ชนเผ่าญ้อ ซึ่งหนีภัยสมครามการรบพุ่ง ระหว่างอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์กับพม่าและอาณาจักรเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา เมื่อ พ.ศ. 2112 ได้พร้อมกันบูรณะครั้งแรกและให้นามว่า พระธาตุประสิทธิ์ ในปี พ.ศ. 2283 เจ้าผู้ครองนครศรีโคตรบูร พระนามว่า พระเจ้าขัติวงศาราชบูรณ์หลวง ได้บูรณะเสริมยอดสูงประมาณ 30 เมตร พ.ศ. 2436 พระเจดีย์ชำรุดทรุดโทรมมาก จนยอดเจดีย์หักลงมาท่านพระประสิทธิ์ศึกษาธิการ เจ้าอาวาส ในขณะนั้นได้บูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ได้สวยงามยิ่งขึ้น

                หลักฐาน พระธาตุประสิทธิ์ได้รับการบูรณะ โดยเลียนแบบพระธาตุพนม ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้าง 7.52 เมตร มีประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน พ.ศ. 2515 ได้นำบรมสารีริกธาตุ และอรหันต์ธาตุรวม 7 องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุประสิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ควรเคารพบูชาในวันขึ้น 10 ค่ำ ถึงวันที่ 15 ค่ำ เดือน 4 จะมีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ เป็นประจำทุกปี 
© 2000-2008 CopyRight by Kokdondang
Tel. 088-534-4136 ; 087-2244562 ; 087-2321413
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login