STABILIZER LINK FR.
Brand : JET
Model : JL-3641 ( SL-3640)
Last Update : 14:54:22 16/04/2009
STABILIZER LINK FR
Brand : JET
Model : JL-6185 (SL-6280L)
Last Update : 14:48:53 16/04/2009
CENTER LINK
Brand : JET
Model : JC-5280
Last Update : 14:22:46 16/04/2009
STABILIZER LINK RE.
Brand : JET
Model : JL-7710 (SL-7705)
Last Update : 09:40:21 27/03/2009
RACK END
Brand : JET
Model : JR-7701 (SR-7870)
Last Update : 09:39:34 27/03/2009

ISO 9001 เหมาะสมกับใครบ้าง?

Last Update: 11:48:32 04/07/2014
Page View (1825)

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล มาตรฐานนี้ให้โครงสร้างการทำงานและหลักการ ต่างๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการบริหารกิจกรรมทาง ธุรกิจในเชิงสามัญสำนึกเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ISO 9001 เหมาะสมกับใครบ้าง?

องค์กรทุกรูปแบบสามารถรับประโยชน์จากการใช้ระบบ ISO
9001 ได้เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีหลักการบริหาร
แปดประการรองรับอยู่ดังนี้:

 • องค์กรที่มุ่งเน้นเพื่อลูกค้า
 • ความเป็นผู้นำ
 • การมีส่วนร่วมของบุคคล
 • ยืนยันการทำงานเป็นกระบวนการ
 • แนวทางการบริหารอย่างเป็นระบบ
 • การตัดสินใจโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
 • ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับซัพพลายเออร์
 • การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของการจดทะเบียนคืออะไร?

 • ความพึงพอใจของลูกค้า - จากการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
 • ต้นทุนในการดำเนินการที่ลดลง - ผ่านการปรับปรุงกระบวน การอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
 • สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - ได้แก่
  พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย - โดยการทำความเข้าใจว่า กฎข้อบังคับต่างๆ นั้นมีผลกระทบกับองค์กรและลูกค้า ของคุณอย่างไร
 • การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการ ติดตามผลิตภัณฑ์และบริการได้ดียิ่งขึ้น
 • เป็นการรับรองทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ - โดยการให้หน่วยงาน อิสระเป็นผู้ตรวจสอบรับรองกับมาตรฐานที่ผ่านการยอมรับ
 • โอกาสในการสร้างลูกค้ามากขึ้น - โดยเฉพาะเมื่อลูกค้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อว่าจะต้องผ่านมาตรฐานใน ระดับหนึ่ง

จะรับการจดทะเบียนได้อย่างไร?

กระบวนการการจดทะเบียนประกอบด้วยขั้นตอนสามขั้น ต่อไปนี้:

 • ขอสมัครจดทะเบียนโดยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ QMS
 • NQA จะทำการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 - องค์กรจะต้องสามารถแสดงการดำเนินงานด้วยระบบการบริหาร คุณภาพอย่างเต็มรูปแบบเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน และจะต้องผ่านการตรวจสอบภายในองค์กรแบบครบวงจร
 • NQA มอบสิทธิ์ในการจดทะเบียนเพื่อให้องค์กรเป็น ผู้ควบคุมมาตรฐานต่อไป การรักษามาตรฐานนั้นทำได้โดยการ เยี่ยมชมประจำปีและทำการตรวจสอบรับรองมาตรฐานใหม่ ทุกๆ สามปี


 
© 2000-2008 CopyRight by EKCO FORGING PRODUCTS COMPANY LIMITED
Tel. +66 (034) 490 335-6, (034) 829 181-2  Fax. +66 (034) 829 183  Website. www.jetballjoints.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login