แฟร์เทรด(Fairtrade) คืออะไร?
แฟร์เทรด คือ การค้าที่เป็นธรรม ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตจนไปถึงผู้บริโภค
Last Update : 15:10:43 07/05/2014
เกษตรอินทรีย์คืออะไร?
เกษตรอินทรีย์ คือการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมี
Last Update : 15:00:56 07/05/2014
สายพันธุ์กาแฟที่ปลูกเป็นการค้าในโลกปัจจุบัน
กาแฟที่ปลูกเป็นการค้าในโลกนี้ แบ่งพันธุ์เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้อยู่ 4 กลุ่มคือ 1.กาแฟพันธุ์อราบิก้า(Arabica) 2.กาแฟพันธุ์โรบัสต้า (Robusta) 3.กาแฟพันธุ์เอ็กเซลซ่า (Excelsa) 4.กาแฟพันธุ์ลิเบอริก้า (Liberrica)
Last Update : 14:56:17 07/05/2014
เครื่องชงกาแฟสด
Brand : mwin
Model : m01
SAECO VIENNA PLUS Fully-automatic Italian espresso and cappuccino coffee machine, with push-button control and dial display, aroma/pre-brew system, steam & hot water valve/nozzle, ?Pannarello? attachment (for manual milk frothing), height adjustable spout, ?Optidose? (6-9 g), conical burr grinder and ?easy-clean system?. Machine dimensions: 337x377x325 mm (WxHxD) Power specifications: 230V / 1250 W Weight: 8.5 kg
Last Update : 14:10:06 07/05/2014
เครื่องชงกาแฟสด
Brand : SPIDEM VILLA
Model : SPIDEM VILLA
Fully-automatic Italian espresso and cappuccino coffee machine, with push-button control, aroma/prebrew system, steam & hot water valve/nozzle, ?Pannarello? attachment (for manual milk frothing), height adjustable spout, ?Optidose? (6-9 g), conical burr grinder and ?easy-clean system?. Machine dimensions: 357x388x361 mm (WxHxD) Power specifications: 230V / 1250 W Weight: 8.5 kg
Last Update : 22:27:54 13/04/2014
ใส่ปลา
Brand : Mwin
Model : A002
Last Update : 23:11:59 18/03/2014
โหวด
Brand : Mwin
Model : M2
เสียงดีขั้นเทพ
Last Update : 17:36:01 14/03/2014
เคาเตอร์กาแฟสด เเบบเรือนไทย
Brand : Mwin
Model : M5
เคาเตอร์กาแฟสดเรือนไทย รูปแบบสวยงาม เรียบง่าย เป็นเอกลักษณ์บ้านเรือนไทย ขนาด 0.75x1.5x2 เมตร
Last Update : 16:18:30 14/03/2014

เกษตรอินทรีย์คืออะไร?

Last Update: 15:00:56 07/05/2014
Page View (1276)

เกษตรอินทรีย์ คือการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ

บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง

และหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

เพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืน

สู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์

หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม

ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ

นการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์

ให้ได้ผผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ

โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง

แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต 
© 2000-2008 CopyRight by M.Win Group
Tel. 089-222-9402  Fax. 021914501  Website. www.mwincoffee.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login