โรครากเน่าโคนเน่าในขนุน
เตือนภัยกษตรกรผู้ปลูกขนุน เฝ้าระวัง "โรครากเน่า?โคน?เน่า?ในขนุน"
Last Update : 10:07:29 17/10/2019
โรคสแคปในมะม่วง
โรคสแคปในมะม่วง? Mango scab สาเหตุ?เกิดจาก?เชื้อ?รา? Elsino?? mangiferae? Bitanc.? &? Jenkins
Last Update : 10:07:08 17/10/2019
หนอนเจาะฝักลายจุด
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว เร่งเฝ้าระวัง หนอนเจาะฝักลายจุด (Bean pod-borer) เข้าทำลายถั่วฝักยาว ทั้งในระยะติดดอกและออกฝัก
Last Update : 13:41:22 17/07/2019
โรคราน้ำฝน
"โรคราน้ำฝน" ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนที่กำลังมา คาดน่าจะมีความรุนแรงและพบมากในพื้นที่จังหวัดตอนบนของประเทศ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยาและตาก
Last Update : 11:40:46 17/07/2019
เพลี้ยอ่อน
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกผักนานาชนิด ทั้งช่วงนี้กระแสราคาผลผลิตพืชผักราคาต่อกิโลกรัมสูงขึ้น
Last Update : 11:38:56 17/07/2019
แอ็กดิค
Brand : ยักษ์ใหญ่
Last Update : 10:30:18 30/01/2020
ออนเนอร์
Last Update : 12:04:56 01/04/2019
ไฟว์โกร
Last Update : 11:35:46 01/04/2019
แอ็กมิดา โกลด์
Last Update : 11:33:34 01/04/2019
คลอร์ดี
Last Update : 10:45:10 01/04/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
60
Total View
813674

Facility :
ยินดีต้อนรับสู่บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เรามีผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านมากมาย


Main Machine Information
 

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย
เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย ติดตั้ง Robot เพื่อช่วยยกลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและดูแลสุขภาพของพนักงานเจ้าหน้ามีความตั้งใจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุดกรมวิชาการเกษตรเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
เรามีกรมวิชาการเกษตรเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อความเป็นมาตราฐานมีการเยี่ยมชมโรงงานของ Supplier
มีการวางแผนร่วมกันในการจัดซื้อและการส่งมอบสินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ Supplier และโรงงานของบริษัท แอ็กโกร


Pages: 1Quality Control & Process :
 

เครื่อง GC
เครื่อง GC ย่อมาจาก Gas Chromatography คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่เกิดจากการแยกสารผสมที่ระเหยเป็นก๊าซ ผ่านตัวแยก ที่เรียกว่า Stationary Phase และผ่านไปที่เครื่องตรวจวัด หลังจากนั้น Detectory จะแปรสัญญาณและส่งไปส่วน Computer หรือส่วนประเมินผลและข้อมูล


Pages: 1


© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login