รู้จักกับอิฐมวลเบาไทยคอน
มาเริ่มทำความรู้จักขั้นพื้นฐานกับอิฐมวลเบาไทยคอน
Last Update : 16:26:07 16/02/2011
อิฐมวลเบา 20 x 60 x 15
Brand : Thai con / T-con
ขนาดบล๊อคเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน 1 ตารางเมตร ใช้ 8.33 ก้อน
Last Update : 09:31:35 17/02/2011
อิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5
Brand : Thai con / T-con
ขนาดบล๊อคเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน 1 ตารางเมตร ใช้ 8.33 ก้อน
Last Update : 09:31:22 17/02/2011
อิฐมวลเบา 20 x 60 x 7
Brand : Thai Con / T-con
ขนาดบล๊อคเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน 1 ตารางเมตร ใช้ 8.33 ก้อน
Last Update : 09:31:06 17/02/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
781
Total View
110593

Facility :
Main Machine Information
 

Autocaved Machine
เครื่องอบไอน้ำเทคโนโลยีเยอรมันและพัฒนาเพิ่มศักยภาพขั้นสูงโดยคนไทยที่ทางโรงงานใช้อบอิฐมวลเบาเป็นระยะเวลา 12-14 ชั่วโมง ต่อ 1 ชุด เครื่องอบไอน้ำมีทั้งหมด 8 เครื่องAutocaved Machine
ภาพเครื่องอบไอน้ำจากด้านบนFront View


Pages: 1Quality Control & Process :
 

เลือกคัดแยกและตรวจสอบ
เมื่ออิฐมวลเบาถูกนำออกจากเตาอบแล้ว อิฐจะถูกนำมายังแผนกตรวจสอบและคัดแยกด้วยเครื่องจักร จากนั้นอิฐจะถูกคัดแยกและตรวจสอบด้วยพนักงานตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสำหรับผู้บริโภค


Pages: 1


© 2000-2008 CopyRight by Thai Light Block and Panel Company Limited
Tel. 02-581-8555  Fax. 02-581-8552  Website. www.tlb.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login