โรครากเน่าโคนเน่าในขนุน
เตือนภัยกษตรกรผู้ปลูกขนุน เฝ้าระวัง "โรครากเน่า?โคน?เน่า?ในขนุน"
Last Update : 10:07:29 17/10/2019
โรคสแคปในมะม่วง
โรคสแคปในมะม่วง? Mango scab สาเหตุ?เกิดจาก?เชื้อ?รา? Elsino?? mangiferae? Bitanc.? &? Jenkins
Last Update : 10:07:08 17/10/2019
หนอนเจาะฝักลายจุด
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว เร่งเฝ้าระวัง หนอนเจาะฝักลายจุด (Bean pod-borer) เข้าทำลายถั่วฝักยาว ทั้งในระยะติดดอกและออกฝัก
Last Update : 13:41:22 17/07/2019
โรคราน้ำฝน
"โรคราน้ำฝน" ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนที่กำลังมา คาดน่าจะมีความรุนแรงและพบมากในพื้นที่จังหวัดตอนบนของประเทศ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยาและตาก
Last Update : 11:40:46 17/07/2019
เพลี้ยอ่อน
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกผักนานาชนิด ทั้งช่วงนี้กระแสราคาผลผลิตพืชผักราคาต่อกิโลกรัมสูงขึ้น
Last Update : 11:38:56 17/07/2019
แอ็กดิค
Brand : ยักษ์ใหญ่
Last Update : 10:30:18 30/01/2020
ออนเนอร์
Last Update : 12:04:56 01/04/2019
ไฟว์โกร
Last Update : 11:35:46 01/04/2019
แอ็กมิดา โกลด์
Last Update : 11:33:34 01/04/2019
คลอร์ดี
Last Update : 10:45:10 01/04/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
60
Total View
813685

Video On Web


Video:
มาเฟอร์ทะเบียนใหม่มาแล้ว

Description:
Last Update : 16:32:22 01/04/2019

Video:
หนอนม้วนใบระบาดในนาข้าวใช้ "อินโกร"

Description:
Last Update : 16:31:28 01/04/2019

Video:
แอ็กโกร (อาหารเสริมข้าว)

Description:
Last Update : 16:29:01 01/04/2019

Video:
โรคใบติดทุเรียนกับนายยักษ์ใหญ่

Description:
Last Update : 16:27:25 01/04/2019

Video:
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

Description: กลุ่มบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร จึงได้จัดทำวิดิโอชุดนี้ขึ้นเพื่อแนะนำและสร้างความปลอดภัยในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของพี่น้องเกษตรกรครับผม
Last Update : 16:25:41 01/04/2019

Video:
โรคใบจุดตาเสือ

Description:
Last Update : 16:21:37 01/04/2019

Video:
แอ็กวิล

Description:
Last Update : 15:24:55 09/02/2016

Video:
ไฟว์โกร

Description:
Last Update : 15:11:24 09/02/2016

Video:
วิธีรักษาต้นมะม่วง

Description:
Last Update : 15:05:38 09/02/2016

Video:
การโยนกล้า นาโยน

Description: วิธีการทำนารูปแบบใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่าย
Last Update : 10:57:39 26/05/2011

Video:
แก้ปัญหา?เพลี้ยไฟกับไรแดงกับยักษ์ใหญ่

Description: ยักษ์?ใหญ่?พาเยี่ยมชมสวนของคุณถนัด หาญศึก ประธานกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก้ปัญหา?เพลี้ยไฟกับไรแดง โดยใช้ ไฟว์โกร (fipronil 5% SC) 30 กรัม +ไมท์แมน (pyridaben 20% WP) 20 กรัม ต่อน้ำ? 20? ลิตร ในการป้องกันกำจัด?เพลี้ยไฟและไรแดงในทุเรียน
Last Update : 10:16:27 30/01/2020

Video:
การกำจัด? "หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด"

Description: เยี่ยมชมแปลง?ข้าวโพด? ของเกษตรกร? อ.พรหมพิราม? จ.พิษณุโลก? และพบว่ามี? หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด? ระบาด? ซึ่งทาง? "ยักษ์?ใหญ่" ของเรานั้น? ได้มีการแนะนำสินค้า? "เมอร์เล็ท" หรือสาร? ไตรอะโซฟอส? (triazophos? 40% W/V? EC)? กลุ่ม? 1B ให้กับเกษตรกร? โดยแนะนำอัตราการใช้ 30? ซีซี? ต่อน้ำ? 20? ลิตร? เพื่อป้องกัน? และกำจัด? "หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด"
Last Update : 10:13:51 30/01/2020

Video:
แนะนำวิธีการใช้ Ag-gro Application

Description: เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึง กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส นั่นคือ Ag-gro Application เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ จากทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว
Last Update : 09:30:10 25/09/2019

Video:
Ag-gro (Thailand) Co., Ltd.

Description:
Last Update : 09:29:19 25/09/2019
First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login