พริกหม่าล่า
Brand : พริกหม่าล่า
Model : พริกหม่าล่า 1+1
พริกหม่าล่า 1+1
Last Update : 12:51:35 15/11/2018
มัลเบอรี่อบแห้ง รสธรรมชาติ
Brand : ภูดอย
Model : มัลเบอรี่อบแห้ง รสธรรมชาติ ขนาด 40 กรัม
ผลิตภัณฑ์ มัลเบอรี่ อบแห้งรสธรรมชาติ ผลิตผลที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย โดยผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP และความสดจากไร่มาถึงโรงผลิตแปรรูปพาราโบล่าโดมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Greenhouse Dryer) ทำให้คงรสชาติของความเป็นผลมัลเบอรี่ให้ได้มากที่สุดและธรรมชาติที่สุด "สัมผัสคุณค่าจากมัลเบอรี่น่าน จากใจเกษตรกรและผู้ผลิตส่งต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใสใจสุขภาพถึงผู้บริโภค
Last Update : 17:03:33 05/11/2018
ลูกหม่อนหยี
Brand : ภูดอย
Model : ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 50 กรัม
ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 100 กรัม ลูกหม่อนหยี เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด...ซี๊ดดด สะใจ มีแคลเซี่ยมสูง พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปั้นน้ำที่มีความสูง 600-1200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น และลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำส่วนใหญ่ปลูกผลมัลเบอรี่เป็นจำนวนมาก สภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ได้ผลมัลเบอรี่ที่ได้คุณภาพเยี่ยม ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดี นำมาแปรรูปโดยกระบวนการ เป็นผลพลิตหม่อนหยี ตราภูดอย รสชาติอร่อย ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด ถูกใจ รสสัมผัสคุณค่าจากลูกหม่อนแท้ 100%
Last Update : 16:23:31 29/10/2018
ลูกหม่อนหยี ภูดอย
Brand : ภูดอย
Model : ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 100 กรัม
ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 100 กรัม ลูกหม่อนหยี เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด...ซี๊ดดด สะใจ มีแคลเซี่ยมสูง พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปั้นน้ำที่มีความสูง 600-1200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น และลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำส่วนใหญ่ปลูกผลมัลเบอรี่เป็นจำนวนมาก สภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ได้ผลมัลเบอรี่ที่ได้คุณภาพเยี่ยม ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดี นำมาแปรรูปโดยกระบวนการ เป็นผลพลิตหม่อนหยี ตราภูดอย รสชาติอร่อย ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด ถูกใจ รสสัมผัสคุณค่าจากลูกหม่อนแท้ 100%
Last Update : 16:20:09 29/10/2018
ถั่วคั่วทราย
Brand : บ้่าน ถั่วลิสง
Model : ถั่วคั่วทราย บ้านถั่งลิสง ขนาด 225 กรัม
ถั่วคั่วทราย ตรา บ้านถั่วลิสง ผลิตโดยใช้ถั่วลิสงพันธุ์ไทนานที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือของประเทศไทย โดยคัดเลือกเฉพาะถั่วลิสงที่มี 2 เมล็ดในฝักเท่านั้นมาใช้ในการคั่วนำไปผ่านกระบวนการคัดที่พิถีพิถัน เพื่อให้แน่ใจว่าถั่วลิสงทุกฝักมีเมล็ดถั่วเต็มฝักไม่มีเมล็ดลีบเมล็ดเสีย และนำไปแปรรูป โดยการคั่วที่ได้รนับมาตรฐานรับรองในอาตารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้ถั่วคั่วทรายที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อยตามธรรมชาติและสะอาดถูกหลักอนามัย สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
Last Update : 11:35:42 27/10/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1206
Total View
69292

Products list by Category (Total 268 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
พริกหม่าล่า
Brand name:พริกหม่าล่า
Model:พริกหม่าล่า 1+1
พริกหม่าล่า 1+1
Last Update : 15/11/2561 12:51:35
มัลเบอรี่อบแห้ง รสธรรมชาติ
Brand name:ภูดอย
Model:มัลเบอรี่อบแห้ง รสธรรมชาติ ขนาด 40 กรัม
ผลิตภัณฑ์ มัลเบอรี่ อบแห้งรสธรรมชาติ ผลิตผลที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย โดยผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP และความสดจากไร่มาถึงโรงผลิตแปรรูปพาราโบล่าโดมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Greenhouse Dryer) ทำให้คงรสชาติของความเป็นผลมัลเบอรี่ให้ได้มากที่สุดและธรรมชาติที่สุด "สัมผัสคุณค่าจากมัลเบอรี่น่าน จากใจเกษตรกรและผู้ผลิตส่งต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใสใจสุขภาพถึงผู้บริโภค
Last Update : 05/11/2561 17:03:33
ลูกหม่อนหยี
Brand name:ภูดอย
Model:ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 50 กรัม
ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 100 กรัม ลูกหม่อนหยี เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด...ซี๊ดดด สะใจ มีแคลเซี่ยมสูง พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปั้นน้ำที่มีความสูง 600-1200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น และลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำส่วนใหญ่ปลูกผลมัลเบอรี่เป็นจำนวนมาก สภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ได้ผลมัลเบอรี่ที่ได้คุณภาพเยี่ยม ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดี นำมาแปรรูปโดยกระบวนการ เป็นผลพลิตหม่อนหยี ตราภูดอย รสชาติอร่อย ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด ถูกใจ รสสัมผัสคุณค่าจากลูกหม่อนแท้ 100%
Last Update : 29/10/2561 16:23:31
ลูกหม่อนหยี ภูดอย
Brand name:ภูดอย
Model:ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 100 กรัม
ลูกหม่อนหยี ภูดอย ขนาด 100 กรัม ลูกหม่อนหยี เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด...ซี๊ดดด สะใจ มีแคลเซี่ยมสูง พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปั้นน้ำที่มีความสูง 600-1200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น และลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำส่วนใหญ่ปลูกผลมัลเบอรี่เป็นจำนวนมาก สภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ได้ผลมัลเบอรี่ที่ได้คุณภาพเยี่ยม ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดี นำมาแปรรูปโดยกระบวนการ เป็นผลพลิตหม่อนหยี ตราภูดอย รสชาติอร่อย ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น เคี้ยวหนึบ เปรี้ยวจี๊ด ถูกใจ รสสัมผัสคุณค่าจากลูกหม่อนแท้ 100%
Last Update : 29/10/2561 16:20:09
ถั่วคั่วทราย
Brand name:บ้่าน ถั่วลิสง
Model:ถั่วคั่วทราย บ้านถั่งลิสง ขนาด 225 กรัม
ถั่วคั่วทราย ตรา บ้านถั่วลิสง ผลิตโดยใช้ถั่วลิสงพันธุ์ไทนานที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือของประเทศไทย โดยคัดเลือกเฉพาะถั่วลิสงที่มี 2 เมล็ดในฝักเท่านั้นมาใช้ในการคั่วนำไปผ่านกระบวนการคัดที่พิถีพิถัน เพื่อให้แน่ใจว่าถั่วลิสงทุกฝักมีเมล็ดถั่วเต็มฝักไม่มีเมล็ดลีบเมล็ดเสีย และนำไปแปรรูป โดยการคั่วที่ได้รนับมาตรฐานรับรองในอาตารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้ถั่วคั่วทรายที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อยตามธรรมชาติและสะอาดถูกหลักอนามัย สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
Last Update : 27/10/2561 11:35:42
ลำไยอบแห้ง (Lum Tae Tae)
Brand name: Lum Tae Tae วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปบ้านป่าซาง
Model:ลำไยอบแห้ง (Lum Tae Tae) แท้ 100% ขนาด 150 กรัม
ลำไยอบแห้ง (Lum Tae Tae) แท้ 100% ขนาด 150 กรัม วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปบ้านป่าซาง
Last Update : 26/10/2561 14:06:41
น้ำพริกหนุ่ม แม่คำน้อย (เผ็ด)
Brand name:แม่คำน้อย
Model:น้ำพริกหนุ่ม แม่คำน้อย (เผ็ด) ขนาด 340 กรัม
น้ำพริกหนุ่ม แม่คำน้อย (เผ็ด) ขนาด 340 กรัม
Last Update : 26/10/2561 11:55:40
น้ำพริกหนุ่ม แม่คำน้อย
Brand name:แม่คำน้อย
Model:น้ำพริกหนุ่ม แม่คำน้อย ขนาด 340 กรัม
น้ำพริกหนุ่ม แม่คำน้อย ขนาด 340 กรัม
Last Update : 26/10/2561 11:51:39
แคบหมู รสหม่าลา
Brand name:ก๋องคำ
Model:แคบหมู รสหม่าลา ขนาด 120 กรัม
แคบหมู รสหม่าลา ขนาด 120 กรัม
Last Update : 26/10/2561 10:50:45
มะม่วงกวน - เฮียประเสริฐ
Brand name:ก๋องคำ
Model:มะม่วงกวน - เฮียประเสริฐ (ก๋องคำ) ขนาด 500 กรัม
มะม่วงกวน - เฮียประเสริฐ (ก๋องคำ) ขนาด 500 กรัม
Last Update : 26/10/2561 10:21:22
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา สูตรแปดริ้วผสม 3 พันธุ์
Brand name:สวนเนรัญชลา
Model:มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา สูตรแปดริ้วผสม 3 พันธุ์ ขนาด 200 กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา สูตรแปดริ้วผสม 3 พันธุ์ ขนาด 200 กรัม
Last Update : 26/10/2561 10:12:41
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา สูตรแปดริ้วผสม 3 พันธุ์
Brand name:สวนเนรัญชลา
Model:มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา สูตรแปดริ้วผสม 3 พันธุ์ ขนาด 430 กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา สูตรแปดริ้วผสม 3 พันธุ์ ขนาด 430 กรัม
Last Update : 26/10/2561 10:03:55
ปลาซิวตองอบสุข ปากนาย อ.นาหมื่น
Brand name:Phurice ปากนาย อ.นาหมื่น
Model:ปลาซิวตองอบสุข ปากนาย อ.นาหมื่น ขนาด 130 กรัม
ปลาซิวตองอบสุข ปากนาย อ.นาหมื่น ขนาด 130 กรัม ปลาซิวตองสุขพร้อมทาน ปลาซิวตอง มาจากหมู่บ้านประมง(ทะเลสาบน้ำจืด)ปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก การยกยอของที่นี่เริ่มโดยการจุดแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุ ล่อปลาแล้วยกยอ ในเวลาตี 2 ของช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม ในฤดูน้ำใสสะอาด ปลาชนิดนี้กินแต่ตะไคร้น้ำ มีรสธรรมชาติ มีคุณค่าทางอาหารสูง
Last Update : 25/10/2561 17:40:26
ถั่วลิสงอบกรอบ รสโคลมะพร้าว
Brand name:มิตรชาวไร่
Model:ถั่วลิสงอบกรอบ รสโคลมะพร้าว ตรามิตรชาวไร่ ขนาด 200 กรัม
ถั่วลิสงอบกรอบ รสโคลมะพร้าว ตรามิตรชาวไร่ ขนาด 200 กรัม
Last Update : 25/10/2561 17:10:28
ถั่วลิสงอบกรอบ รสโนริสาหร่าย
Brand name:มิตรชาวไร่
Model:ถั่วลิสงอบกรอบ รสโนริสาหร่าย ตรามิตรชาวไร่ ขนาด 200 กรัม
ถั่วลิสงอบกรอบ รสโนริสาหร่าย ตรามิตรชาวไร่ ขนาด 200 กรัม
Last Update : 25/10/2561 17:04:41
ถั่วลิสงอบกรอบ รสวาซาบิ
Brand name:มิตรชาวไร่
Model:ถั่วลิสงอบกรอบ รสวาซาบิ ตรามิตรชาวไร่ ขนาด 200 กรัม
ถั่วลิสงอบกรอบ รสวาซาบิ ตรามิตรชาวไร่ ขนาด 200 กรัม
Last Update : 25/10/2561 16:52:59
สตรอว์เบอร์รี่อบแห้ง (ก๋องคำ)
Brand name:ก๋องคำ
Model:สตรอว์เบอร์รี่อบแห้ง (ก๋องคำ) ขนาด 300 กรัม
สตรอว์เบอร์รี่อบแห้ง (ก๋องคำ) ขนาด 300 กรัม
Last Update : 25/10/2561 16:27:48
สับปะรดภูแลอบแห้งป่าซาง
Brand name:สับปะรดภูแลอบแห้งป่าซาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านป่าซาง
Model:สับปะรดภูแลอบแห้งป่าซาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านป่าซาง ขนาด 150 กรัม
สับปะรดภูแลอบแห้งป่าซาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านป่าซาง ขนาด 150 กรัม
Last Update : 25/10/2561 16:06:47
สตรอร์เบอร์รี่อบแห้ง (ก๋องคำ)
Brand name:ก๋องคำ
Model:สตรอร์เบอร์รี่อบแห้ง (ก๋องคำ) ขนาด 500 กรัม
สตรอร์เบอร์รี่อบแห้ง (ก๋องคำ) ขนาด 500 กรัม
Last Update : 25/10/2561 14:11:14
สับปะรดภูแลอบแห้วป่าซาง
Brand name:สับปะรดภูแลอบแห้วป่าซาง กลุ่มอุสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านป่าซาง
Model:สับปะรดภูแลอบแห้วป่าซาง กลุ่มอุสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านป่าซาง ขนาด 250 กรัม
สับปะรดภูแลอบแห้วป่าซาง กลุ่มอุสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านป่าซาง ขนาด 250 กรัม
Last Update : 25/10/2561 14:02:31

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ช้างบิน Otop outlel chaing Rai
 Website. ก๋องคำ ศูนย์รวมของฝาก เชียงราย
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login