สารกำจัดศัตรูพืช
Last Update : 15:07:02 08/12/2016
สารกำจัดวัชพืช
Last Update : 15:05:06 08/12/2016
สารกำจัดศัตรูพืช
Last Update : 14:59:04 08/12/2016
สารเร่งดอก เร่งผล
Last Update : 14:58:12 08/12/2016
สารกำจัดวัชพืช
Last Update : 14:48:56 08/12/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3831
Total View
22361

Products list by Category (Total 9 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
สารกำจัดศัตรูพืช
Last Update : 08/12/2559 15:07:02
สารกำจัดวัชพืช
Last Update : 08/12/2559 15:05:06
สารกำจัดศัตรูพืช
Last Update : 08/12/2559 14:59:04
สารเร่งดอก เร่งผล
Last Update : 08/12/2559 14:58:12
สารกำจัดวัชพืช
Last Update : 08/12/2559 14:48:56
สารกำจัดศัตรูพืช
Last Update : 08/12/2559 14:46:35
สารกำจัดโรคพืช
Last Update : 08/12/2559 14:44:58
สารกำจัดวัชพืช
Last Update : 08/12/2559 14:32:06
สารกำจัดวัชพืช
Model:พาราควอต
ใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่ ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดและส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน ฉีดพ่นหลังจากวัชพืชที่งอกแล้วมีจำนวนใบประมาณ 3-5 ใบ ความสามรถในการกำจัดได้:ต้นหญ้าใบเขียว วิธีใช้: ฉีดพ่นให้โดนต้นหญ้าใบเขียวที่เราจะกำจัด ก่อนปลูกพืชพันธ์ ควรศึกษารายละเอียดการใช้จากฉลากเพิ่มเติมก่อนใช้ การออกฤทธิ์: เผาไหม้ โดนต้นหรือใบเขียวแล้วตาย
Last Update : 08/12/2559 14:24:16

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by major far corporation co., ltd.
Tel. 032370119  Fax. 032370119  Website. mdagroup.ftiebusiness.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login