กล้วยกวนรสดั้งเดิม
กล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยอบม้วนโสมจันทร์ซึ่งการแปรรูปกล้วยอบม้วนเกิดจากแนวคิดการถนอมอาหารจากการทำกล้วยตากแบบไทย ๆ
Last Update : 13:39:28 17/01/2017
ขนมนางเล็ด
เริ่มจากการที่เทศบาลนครขอนแก่นมีโครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน คนในชุมชนนาคะประเวศน์ จำนวน 25 คน รวมกัน หุ้นกัน
Last Update : 13:37:49 17/01/2017
น้ำตาลโตนดแว่น
Last Update : 13:37:17 17/01/2017
น้ำตาลโตนดผง
เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและแข็งแรงกลุ่มหนึ่งในเรื่องการทำขนมโก๋ ขนมงาดำ ขนมงาขาว ลูกตาลลอยแก้ว และน้ำตาลแว่นในอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา
Last Update : 13:36:49 17/01/2017
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ ฟื้นสุขภาพ คืนชีวิตให้ชาวนา
Last Update : 13:35:57 17/01/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5911
Total View
11843

Products list by Category (Total 13 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
กล้วยกวนรสดั้งเดิม
กล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยอบม้วนโสมจันทร์ซึ่งการแปรรูปกล้วยอบม้วนเกิดจากแนวคิดการถนอมอาหารจากการทำกล้วยตากแบบไทย ๆ
Last Update : 17/01/2560 13:39:28
ขนมนางเล็ด
เริ่มจากการที่เทศบาลนครขอนแก่นมีโครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน คนในชุมชนนาคะประเวศน์ จำนวน 25 คน รวมกัน หุ้นกัน
Last Update : 17/01/2560 13:37:49
น้ำตาลโตนดแว่น
Last Update : 17/01/2560 13:37:17
น้ำตาลโตนดผง
เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและแข็งแรงกลุ่มหนึ่งในเรื่องการทำขนมโก๋ ขนมงาดำ ขนมงาขาว ลูกตาลลอยแก้ว และน้ำตาลแว่นในอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา
Last Update : 17/01/2560 13:36:49
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ ฟื้นสุขภาพ คืนชีวิตให้ชาวนา
Last Update : 17/01/2560 13:35:57
ช้อน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตด้วยมือจากวัตถุดิบทองแดง
Last Update : 17/01/2560 13:34:47
เสื้อยืด
Brand name:DR
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตและผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
Last Update : 17/01/2560 13:33:15
ผลิตภัณท์ผ้าด้นมือ
ผลิตภัณท์ผ้าด้นมือ คืองานเย็บผ้าด้วยมือตามลวดลายต่าง ๆ สินค้าประกอบด้วย กระเป๋า ปอกหมอน ผ้าคลุมเตียง หมอนอิง เป็นต้น
Last Update : 17/01/2560 13:32:52
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติที่ีมีคุณภาพ
Last Update : 17/01/2560 13:32:24
ผ้าทอไทลื้อ
ผ้าทอไทลื้อเป็นงานฝีมือของกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งที่มีความผูกพันงานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ นับเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น...
Last Update : 17/01/2560 13:31:54
ชุดมุสลิมและผ้าคลุมผมสตี
กลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรี เป็นการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
Last Update : 17/01/2560 13:31:32
ช้อนทองลงหิน
Brand name:Bronzecraft
ศูนย์หัตถกรรมทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 โดยผู้ประกอบอาชีพทองลงหินในชุมชนเพื่อช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการตลาด
Last Update : 17/01/2560 13:30:43
ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว
ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ ที่เน้นการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า
Last Update : 17/01/2560 13:30:09

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Hommenet Thailand
Tel. 025139242  Fax. 025138959  Website. http://homenetthailand.bizshop.asia
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login