น้ำตาลทรายขาว
Brand : น้ำตาลไทยเอกลักษณ์
น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อทำการสกัดสิ่งเจือปนเพิ่มเติมในผลึก ลักษณะผลึกมีสีอ่อนกว่าน้ำตาลทรายดิบโดยมีค่าสีตั้งแต่ 46 ถึง 200 ICUMSA โดยผลึกมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาว มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำอัดลม อาหารสำเร็จรูป และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
Last Update : 14:21:57 14/07/2015
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
Brand : น้ำตาลไทยเอกลักษณ์
น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อทำการสกัดสิ่งเจือปนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับน้ำตาลทรายขาว แต่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าและมีผลึกเป็นสีขาวใส มีค่าสีตั้งแต่ 0 ถึง 45 ICUMSA โดยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เหมาะแก่การใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดิบที่ ความบริสุทธิ์สูงเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
Last Update : 14:21:22 14/07/2015
เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง
เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 เกิดจากการ นำเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95.5 ไปผ่านกระบวนการแยกน้ำ ออก เหมาะสำหรับการทำเป็นเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้น้ำมัน เบนซิน เช่น นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนของเอทานอล ร้อยละ 10 และน้ำมันเบนซินอีกร้อยละ 90 เรียกว่า "แก๊สโซฮอลล์"
Last Update : 13:53:23 14/07/2015
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95.5 สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารเคมี
Last Update : 13:52:31 14/07/2015
เยื่อกระดาษเปียก
เยื่อกระดาษเปียกผลิตจากวัตถุดิบชานอ้อย มีความชื้นร้อยละ 50 - 52 และมี น้ำหนักต่อก้อนประมาณ 250 กิโลกรัม ค่าความสว่างของเยื่อกระดาษเปียกมีค่า เทียบเท่ากับเยื่อกระดาษแบบแห้งไม่น้อยกว่า 80% มีค่าความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) น้อยกว่า 5 ppm เยื่อกระดาษเปียกมีอายุการเก็บรักษา สั้นกว่าเยื่อกระดาษแห้ง อย่างไรก็ตามเยื่อกระดาษเปียกสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ง่ายกว่าเยื่อกระดาษแห้งเนื่องจากมีความชื้นที่สูงกว่าทำให้ประหยัดเวลาในกระบวนการนำกลับไปต้มน้ำอีกครั้ง
Last Update : 13:36:21 14/07/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4722
Total View
17172

Products list by Category (Total 7 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
น้ำตาลทรายขาว
Brand name:น้ำตาลไทยเอกลักษณ์
น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อทำการสกัดสิ่งเจือปนเพิ่มเติมในผลึก ลักษณะผลึกมีสีอ่อนกว่าน้ำตาลทรายดิบโดยมีค่าสีตั้งแต่ 46 ถึง 200 ICUMSA โดยผลึกมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาว มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำอัดลม อาหารสำเร็จรูป และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
Last Update : 14/07/2558 14:21:57
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
Brand name:น้ำตาลไทยเอกลักษณ์
น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อทำการสกัดสิ่งเจือปนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับน้ำตาลทรายขาว แต่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าและมีผลึกเป็นสีขาวใส มีค่าสีตั้งแต่ 0 ถึง 45 ICUMSA โดยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เหมาะแก่การใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดิบที่ ความบริสุทธิ์สูงเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
Last Update : 14/07/2558 14:21:22
เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง
เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 เกิดจากการ นำเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95.5 ไปผ่านกระบวนการแยกน้ำ ออก เหมาะสำหรับการทำเป็นเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้น้ำมัน เบนซิน เช่น นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนของเอทานอล ร้อยละ 10 และน้ำมันเบนซินอีกร้อยละ 90 เรียกว่า "แก๊สโซฮอลล์"
Last Update : 14/07/2558 13:53:23
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95.5 สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารเคมี
Last Update : 14/07/2558 13:52:31
เยื่อกระดาษเปียก
เยื่อกระดาษเปียกผลิตจากวัตถุดิบชานอ้อย มีความชื้นร้อยละ 50 - 52 และมี น้ำหนักต่อก้อนประมาณ 250 กิโลกรัม ค่าความสว่างของเยื่อกระดาษเปียกมีค่า เทียบเท่ากับเยื่อกระดาษแบบแห้งไม่น้อยกว่า 80% มีค่าความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) น้อยกว่า 5 ppm เยื่อกระดาษเปียกมีอายุการเก็บรักษา สั้นกว่าเยื่อกระดาษแห้ง อย่างไรก็ตามเยื่อกระดาษเปียกสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ง่ายกว่าเยื่อกระดาษแห้งเนื่องจากมีความชื้นที่สูงกว่าทำให้ประหยัดเวลาในกระบวนการนำกลับไปต้มน้ำอีกครั้ง
Last Update : 14/07/2558 13:36:21
เยื่อกระดาษแห้ง
เยื่อกระดาษแห้งผลิตจากวัตถุดิบชานอ้อย มีความชื้นประมาณร้อยละ 10 - 12 มีน้ำหนักต่อก้อนประมาณ 250 กิโลกรัม ความสว่างของเยื่อกระดาษ มีค่าไม่น้อยกว่า 80% ISO มีค่าความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) น้อยกว่า 5 ppm มีคุณสมบัติที่สามารถเก็บได้นาน
Last Update : 14/07/2558 13:29:32
น้ำตาลทรายดิบ
Brand name:น้ำตาลไทยเอกลักษณ์
น้ำตาลทรายที่ได้จากการเคี่ยวและตกผลึกในกระบวนการผลิตขั้นต้น ผลึกมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มโดยมีค่าสี 1001 ? 3800 ICUMSA1 น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทราย ขาวบริสุทธิ์ รวมถึงสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิดอื่นๆ
Last Update : 14/07/2558 13:12:33

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Ekarat Pattana Company Limited
Tel. 0-2692-0869-73  Website. http://www.epcethanol.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login