การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร
รหัสที่ใช้ใน Catalog คือ การสื่อสารจากภายในถึงลูกค้า รหัสที่ใช้ภายในองค์กร ก็คือ การสื่อสารเพื่อประสานงาน ดังนั้น รหัสที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ลูกค้าจนถึงผู้ผลิตควรใช้รหัส เหมือนกันเพื่อความง่ายในการประสานงาน
Last Update : 12:34:06 05/09/2016
Last Update : 14:18:16 23/07/2016
สมุดนักเรียน กับเรื่องที่ต้องรู้ อย่าโดนหลอก
ความรู้เบื้องต้น ให้จัดซื้อให้ได้สมุดนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
Last Update : 13:00:44 21/07/2016
มาตรฐานสมุดนักเรียน
มาตรฐานสมุดนักเรียนในประเทศไทย
Last Update : 00:46:33 30/07/2015
สมุดนักเรียน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Brand : Null
Model : N2
สมุดนักเรียนมาตรฐาน 4 สี
Last Update : 11:26:21 04/08/2016
สมุดนักเรียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand : TBH
Model : N3
สมุดนักเรียน พิมพ์ 4 สี เนื้อกระดาษ 60g
Last Update : 10:40:08 04/08/2016
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Brand : School Port
Model : Unity
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Last Update : 11:22:55 15/01/2016
ประกาศณียบัตร
Brand : บ้านไหม
Model : ไหมสาคร
ประกาศณียบัตร
Last Update : 11:06:55 15/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
185
Total View
316874

Products list by Category (Total 47 Products)

Category Name : Stationary
 
ไม้บรรทัดพลาสติก 12 สยาม
Model:187
Last Update : 10/07/2558 10:47:14
สีไม้สั้น สเต็ดเล่อร์ 12 สี
Brand name:STAEDTLER
Model:472
Last Update : 10/07/2558 10:44:46
สีไม้สั้น มาสเตอร์อาร์ต 12 สี
Brand name:Masterart
Model:452
Last Update : 10/07/2558 10:44:06
สีไม้สั้น ตราม้า 12 สี
Brand name:Horse
Model:488
Last Update : 10/07/2558 10:43:25
สีไม้ยาว มาสเตอร์อาร์ต 12 แท่ง/24 สี
Brand name:Masterart
Model:457
Last Update : 10/07/2558 10:42:17
สีไม้ยาว มาสเตอร์อาร์ต 12 สี
Brand name:Masterart
Model:453
Last Update : 10/07/2558 10:41:26
สีไม้ยาว ตราม้า 12 สี # The Dog &The Cat
Brand name:Horse
Model:450
Last Update : 10/07/2558 10:40:28
สีไม้ยาว ตราม้า 12 สี
Brand name:Horse
Model:449
Last Update : 10/07/2558 10:39:38
สีไม้ยาว คลอรีน 36 แท่ง/36 สี
Brand name:Colleen
Model:467
Last Update : 10/07/2558 10:37:35
สีไม้ยาว คลอรีน 24 แท่ง/24 สี
Brand name:Colleen
Model:466
Last Update : 10/07/2558 10:36:53
สีไม้ยาว คลอรีน 12 แท่ง/24สี
Brand name:Colleen
Model:469
Last Update : 10/07/2558 10:36:03
สีไม้ยาว คลอรีน 12 แท่ง/ 12 สี
Brand name:Masterart
Model:465
Last Update : 10/07/2558 10:05:38
สีเทียน สเต็ดเล่อร์ นอร์รัช 12 สี #220
Brand name:STAEDTLER
Model:476
Last Update : 10/07/2558 10:03:31
สีเทียน สต็ดเล่อร์ นอร์รัช 12 สี # 229
Brand name:STAEDTLER
Model:475
Last Update : 10/07/2558 10:02:14
สีเทียน มาสเตอร์ออาร์ต จัมโบ้ 12 สี
Brand name:Masterart
Model:459
Last Update : 10/07/2558 10:01:19
สีน้ำตราม้า 12 สี + ภู่กัน
Brand name:Horse
Model:442
Last Update : 10/07/2558 10:00:17
สีชอล์ค เพนเทล 25 สี
Brand name:Pentel
Model:481
Last Update : 10/07/2558 09:59:16
สีชอล์ค เพนคอม 12 สี
Brand name:Poncom
Model:479
Last Update : 10/07/2558 09:56:11

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by The Books House Co.,Ltd
Tel. 0915544536  Fax. 028949389  Website. www.tbh.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login