กระดาษขาวบาง
o ขนาดมาตรฐาน 10x15 , 10x30 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 20 แกรม
Last Update : 13:36:09 28/04/2015
กระดาษคั่นทั่วไป
o ขนาดมาตรฐาน 23.5x31 , 31x43 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 35 แกรม
Last Update : 13:21:42 28/04/2015
กระดาษปรู๊ฟท์คั่นกระจก
Brand : Think Earth
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ o 35, 48 แกรม
Last Update : 13:15:55 28/04/2015
กระดาษปอนด์ขาว
Brand : Think Earth
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 24x35 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 45-110 แกรม
Last Update : 13:12:40 28/04/2015
กระดาษปอนด์สี
Brand : Think Earth
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, ถนอมสายตา o สีอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 34x24 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 45-110 แกรม
Last Update : 13:09:42 28/04/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4347
Total View
19135

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
กระดาษขาวบาง
o ขนาดมาตรฐาน 10x15 , 10x30 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 20 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:36:09
กระดาษคั่นทั่วไป
o ขนาดมาตรฐาน 23.5x31 , 31x43 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 35 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:21:42
กระดาษปรู๊ฟท์คั่นกระจก
Brand name:Think Earth
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ o 35, 48 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:15:55
กระดาษปอนด์ขาว
Brand name:Think Earth
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 24x35 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 45-110 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:12:40
กระดาษปอนด์สี
Brand name:Think Earth
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, ถนอมสายตา o สีอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 34x24 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 45-110 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:09:42
กระดาษถนอมสายตา
Brand name:Think Earth
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ o 70, 80 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:06:48
กระดาษการ์ดสี
Brand name:Think Earth
o สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, สีส้ม o สีอื่น ตามที่ลูกค้าต้องการ o ขนาดมาตรฐาน 31x43 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 230-500 แกรม
Last Update : 28/04/2558 13:03:13
o กระดาษกล่องขาว (ไม่เคลือบแป้ง)
Brand name:Think Earth
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 นิ้ว o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ o 230-500 แกรม
Last Update : 28/04/2558 12:57:28
o กระดาษคละสี A4 Think Earth
Brand name:Think Earth
o มี 4 สี : เหลือง, เขียว, ชมพู, ฟ้า o เป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน o ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้ ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ o ใช้กระบวนการกำจัดหมึกแบบชีวภาพ (Enzyme Deinking)แทนการใช้เคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม o ขนาด A4 น้ำหนัก 70,80 แกรม
Last Update : 28/04/2558 12:43:58
o กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Think Earth
Brand name:Think Earth Paper
คุณสมบัติ o ถนอมสายตา ลดแสงสะท้อนช่วยให้การอ่านสบายตาขึ้น o เป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน o ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้ ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ o ใช้กระบวนการกำจัดหมึกแบบชีวภาพ (Enzyme Deinking)แทนการใช้เคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม o ขนาด A4 น้ำหนัก 70,80 แกรม
Last Update : 28/04/2558 12:39:10

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Teppatana Paper Mill Co.,Ltd.
Tel. 025811211  Fax. 025816141  Website. www.teppatana.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login