การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อความสิริมงคล
การตั้งโต๊ะหมู่บูชา ไว้สักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้น สิ่งสำคัญควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมและสูงพอสมควร การตั้งโต๊ะหมู่บูชา นิยมหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก สำหรับการวางพระพุทธรูป ตำแหน่งสูงสุดให้วางพระพุทธรูป พระพุทธเจ้า รองลงมาเป็นพระอริยสาวก พระอรหันต์ จากนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ เทพต่างๆ และต่ำสุดเป็นรูปพระสงฆ์ Read more: http://www.homedec.in.th/%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2/#ixzz34oct8663
Last Update : 21:54:28 16/06/2014
หมอนรองเข่า สีแดง
Brand : Sangkhapan4luck
Last Update : 11:45:32 24/06/2014
หมอนรองเข่า สีเหลือง
Brand : Sangkhapan4luck
Last Update : 11:44:17 24/06/2014
หมอนรองกราบ สีแดง
Brand : Sangkhapan4luck
Last Update : 11:42:50 24/06/2014
หมอนรองกราบ สีเหลือง
Brand : Sangkhapan4luck
Last Update : 11:41:57 24/06/2014
หิ้งพระมงคล ขนาด 13 นิ้ว
Brand : Sangkhapan4luck
Model : S 1003
Last Update : 11:39:52 24/06/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2204
Total View
38981

Products list by Category (Total 35 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
หมอนรองเข่า สีแดง
Brand name:Sangkhapan4luck
Last Update : 24/06/2557 11:45:32
หมอนรองเข่า สีเหลือง
Brand name:Sangkhapan4luck
Last Update : 24/06/2557 11:44:17
หมอนรองกราบ สีแดง
Brand name:Sangkhapan4luck
Last Update : 24/06/2557 11:42:50
หมอนรองกราบ สีเหลือง
Brand name:Sangkhapan4luck
Last Update : 24/06/2557 11:41:57
หิ้งพระมงคล ขนาด 13 นิ้ว
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:S 1003
Last Update : 24/06/2557 11:39:52
โต๊ะหมู่มงคลปีกกา สีชแลค 6x7
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:T 1007S
Last Update : 24/06/2557 11:37:07
โต๊ะหมู่มงคล ลายกระจัง สีชแลค 6x7
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:T 1005S
Last Update : 24/06/2557 11:35:20
เงินทอง 10 ก้อนใหญ่
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:A 090
Last Update : 23/06/2557 13:01:43
สามกษัตรย์เล็ก
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:A 067
Last Update : 23/06/2557 12:57:50
สามกษัตรย์กลาง
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:A 066
Last Update : 23/06/2557 12:56:28
โคมฟักทองกลาง สีชมพู
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:L 019
Last Update : 23/06/2557 12:53:32
โคมมังกรกลาง สีชมพู
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:L 010
Last Update : 23/06/2557 12:50:58
กำแพงศอกใหญ่
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:M 1007
Last Update : 23/06/2557 12:47:51
กำแพงศอกกลาง
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:M 1006
Last Update : 23/06/2557 12:46:30
โต๊ะกราบคุกเข่า เบาะแดง
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:M 1003R
Last Update : 23/06/2557 12:43:09
โต๊ะกราบคุกเข่า เบาะเหลือง
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:M 1003Y
Last Update : 23/06/2557 12:41:49
ตู้รับบริจาคใหญ่ สีโอ๊ค
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:B 1003O
Last Update : 23/06/2557 12:38:31
ตู้รับบริจาคใหญ่ สีชแลค
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:B 1003S
Last Update : 23/06/2557 12:36:44
กระถางธูปไฟฟ้า 3 ดอก
Brand name:Sangkhapan4luck
Model:L 056
Last Update : 23/06/2557 12:34:43
ยันต์หัวสิงห์มหาโชค
Brand name:Sangkhapan4luck
Last Update : 23/06/2557 12:32:30

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sangkhapan4luck
Tel. 085-9181055  Website. www.facebook/sangkhapan4luck
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login