โครงการส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการที่ศูนย์บริ
โดย ภญ. อำไพ อักษรศิริ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ จากการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 ได้ประสบกับปัญหาการใช้ยาไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สำคัญ 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้ทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีความจำเป็นที่จะต้องติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว และให้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโดยไม่รู้ตัว เช่น สมองขาดเลือด อัมพฤต อัมพาธ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจากข้อมูลที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่รับยาจะได้ถุงหูหิ้วพลาสติกอย่างน้อยคนละ 1 ใบ ถ้าในปีหนึ่งจะมีคนไข้มารับบริการประมาณ 50,000 ครั้ง เท่ากับว่า ปีหนึ่งๆเราจะเพิ่มขยะพลาสติกให้กับโลกประมาณ 50,000 ชิ้น สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับยาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 ราย จำเป็นต้องมารับยาประจำทุกเดือนก็จะนำถุงหูหิ้วพลาสติกใส่ยา อย่างน้อยคนละ 1 ใบ กลับบ้านทุกเดือน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังก็จะพบถุงหูหิ้วใส่ยา และมียาอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งพบว่าในบ้านของผู้ป่วยเรื้อรังนั้นส่วนมากจะมียาเหลืออยู่ สอบถามคนไข้จะบอกว่าทานยาเป็นประจำไม่รู้ว่ายาเหลือได้อย่างไร และบางครั้งที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเดินทางไปรับยาที่สถานบริการอื่นก็มักจะไม่นำยาที่ทานอยู่ประจำไปด้วย ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง
Last Update : 15:14:57 15/09/2012
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-4
Brand : มณีพรรณ ( Maneepan )
Model : MA-011A-4
รหัสสินค้า : MA-011A-4 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 23:07:26 28/11/2012
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-3
Brand : มณีพรรณ ( Maneepan )
Model : MA-011A-3
รหัสสินค้า : MA-011A-3 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 23:00:42 28/11/2012
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-1
Brand : มณีพรรณ ( Maneepan )
Model : MA-011A-1
รหัสสินค้า : MA-011A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 22:54:02 28/11/2012
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-5
Brand : มณีพรรณ ( Maneepan )
Model : MA-011A-5
รหัสสินค้า : MA-011A-5 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 22:41:00 28/11/2012
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-2
Brand : มณีพรรณ ( Maneepan )
Model : MA-011A-2
รหัสสินค้า : MA-011A-2 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ด้าน ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 22:39:24 28/11/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
485
Total View
148140

Products list by Category (Total 43 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-4
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-011A-4
รหัสสินค้า : MA-011A-4 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 28/11/2555 23:07:26
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-3
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-011A-3
รหัสสินค้า : MA-011A-3 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 28/11/2555 23:00:42
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-1
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-011A-1
รหัสสินค้า : MA-011A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 28/11/2555 22:54:02
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-5
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-011A-5
รหัสสินค้า : MA-011A-5 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ใบ ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 28/11/2555 22:41:00
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-011A-2
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-011A-2
รหัสสินค้า : MA-011A-2 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 42 ซม. X สูง 30 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตตอนญี่ปุ่น การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าทรงบอลลูน ใช้ผ้าคอตตอนลวดลายสวยงาม กุ๊นปากกระเป๋าและสายหิ้ว เพิ่มความสวยงามและทรงคุณค่า ภายในมีกระเป๋าซิป 1 ด้าน ส่วนกระเป๋าอีกด้านไม่มีซิป ปากกระเป๋าติดกระดุมแม่เหล็ก ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 450 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 28/11/2555 22:39:24
ผ้าห่มมณีพรรณ (MB-001)
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MB-001
รหัสสินค้า : MB-001 (สินค้าผลิตตามสั่ง) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : ผ้าห่มมณีพรรณ ขนาด : กว้าง 168 ซม. X สูง 224 ซม. (66" X 96") ผ้า : คอตตอน การผลิต : Handmade เย็บมือทั้งผืน ประโยชน์ : ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น ราคา : 5,000 บาท / ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าจัดส่งสินค้า จำนวน : 1 ผืน จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 28/11/2555 00:04:27
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-005A-3 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-005A-3
รหัสสินค้า : MA-005A-3 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณสำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 36 ซม. X สูง 25 ซม. ก้นกว้าง 15 ซม. ผ้า : ลินินและคอตตอน สายสะพายหนังแท้ การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 650 บาท / / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:55:49
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ (MA-004)
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan)
Model:MA-004
รหัสสินค้า : MA-004 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า :กระเป๋าผ้ามณีพรรณสำหรับถือ ขนาด :กว้าง 28 ซม. X สูง 21 ซม. ผ้า :แคนวาสและคอตตอน การผลิต :Hamdmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัว ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:51:51
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ (MA-001A-1)
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:กระเป๋าผ้ามณีพรรณ (MA-001A-1)
รหัสสินค้า : MA-001A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 20 ซม. X สูง 15 ซม.X ก้นกว้าง 4 ซม. ผ้า : คอตตอน แต่งด้วยผ้าลูกไม้ หัวซิปเป็นตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่เครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัว ราคา : 200 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:44:41
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ MA-003A-1
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-003A-1
รหัสสินค้า : MA-003A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 19 ซม. X สูง 13 ซม.X ก้นกว้าง 4.5 ซม. ผ้า : คอตตอนไทยและคอตอนญี่ปุ่น หัวซิปเป็นตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ตัวกระเป๋าใช้การต่อผ้าและกุ๊นปากกระเป๋าเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่า ประโยชน์ : ใส่เครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัว ราคา : 300 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:42:50
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-001A-5)
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-001A-5
รหัสสินค้า : MA-001A-5 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 20 ซม. X สูง 15 ซม.X ก้นกว้าง 4 ซม. ผ้า : คอตตอน แต่งด้วยผ้าลูกไม้ หัวซิปเป็นตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่เครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัว ราคา : 200 บาท / ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งสินค้า จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:35:22
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-010A-4 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-010A-4
รหัสสินค้า : MA-010A-4 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 30 ซม. X สูง 22 ซม. ผ้า : คอตตอน มีกระเป๋าเล็กด้านนอกทั้งสองด้าน ประดับด้วยหมุดหรือตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:30:07
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-010A-3 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model: MA-010A-3
รหัสสินค้า : MA-010A-3 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 30 ซม. X สูง 22 ซม. ผ้า : คอตตอน มีกระเป๋าเล็กด้านนอกทั้งสองด้าน ประดับด้วยหมุดหรือตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:26:02
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-010A-2 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-010A-2
รหัสสินค้า : MA-010A-2 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 30 ซม. X สูง 22 ซม. ผ้า : คอตตอน มีกระเป๋าเล็กด้านนอกทั้งสองด้าน ประดับด้วยหมุดหรือตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:22:40
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-010A-1 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-010A-1
รหัสสินค้า : MA-010A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณ สำหรับถือ ขนาด : กว้าง 30 ซม. X สูง 22 ซม. ผ้า : คอตตอน มีกระเป๋าเล็กด้านนอกทั้งสองด้าน ประดับด้วยหมุดหรือตุ๊กตาทองเหลือง การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:19:56
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-009A-3 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-009A-3
รหัสสินค้า : MA-009A-3 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณสำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 25 ซม. X สูง 30 ซม. ก้นกว้าง 8 ซม. ผ้า : คอตตอน การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน สายสะพายปรับสั้น-ยาวได้ด้วยการผูกโบว์ ติดกระดุมแม่เหล็ก ราคา : 550 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:15:26
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-009A-2 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-009A-2
รหัสสินค้า : MA-009A-2 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณสำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 25 ซม. X สูง 30 ซม. ก้นกว้าง 8 ซม. ผ้า : คอตตอน การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน สายสะพายปรับสั้น-ยาวได้ด้วยการผูกโบว์ ติดกระดุมแม่เหล็ก ราคา : 550 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:11:09
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-009A-1 )
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-009A-1
รหัสสินค้า : MA-009A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋าผ้ามณีพรรณสำหรับถือหรือสะพาย ขนาด : กว้าง 25 ซม. X สูง 30 ซม. ก้นกว้าง 8 ซม. ผ้า : คอตตอน การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ในชีวิตประจำวัน สายสะพายปรับสั้น-ยาวได้ด้วยการผูกโบว์ ติดกระดุมแม่เหล็ก ราคา : 550 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:07:39
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ ( MA-008A-4)
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-008A-4
รหัสสินค้า : MA-008A-4 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋ามณีพรรณสำหรับถือ ขนาด : กว้าง 20 ซม. X สูง 22 ซม. ก้นกว้าง 10 ซม. ผ้า : คอตตอน การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัว ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 23:02:43
กระเป๋าผ้ามณีพรรณ (MA-008A-1)
Brand name:มณีพรรณ ( Maneepan )
Model:MA-008A-1
รหัสสินค้า : MA-008A-1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน : " Maneepan " ชื่อสินค้า : กระเป๋ามณีพรรณสำหรับถือ ขนาด : กว้าง 20 ซม. X สูง 22 ซม. ก้นกว้าง 10 ซม. ผ้า : คอตตอน การผลิต : Handmade ประโยชน์ : ใส่ของใช้ส่วนตัว ราคา : 350 บาท / ราคานี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งสินค้าชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท จำนวน : 1 ใบ จำหน่ายแล้ว / สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ แบบโดย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า ผลิตและจำหน่าย : มณีพรรณกระเป๋าผ้า 177/77 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือ ง จ.กระบี่ 81000
Last Update : 27/11/2555 22:59:09

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Maneepan Bag Shop
Tel. 081-8945957,075-623864  Website. www.maneepanbag.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login