อันตรายของไดออกซิน
Dioxins เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีมากกว่า 400 ชนิด
Last Update : 14:59:01 25/02/2011
ไดออกซิน
เมื่อไม่นานมานี้โลกต้องตื่นตะลึงกับสารพิษที่มีชื่อว่า “ไดออกซิน” (dioxin) สารตัวนี้เคยถูกนำมาใช้ในสงครามเวียดนามที่เรียกว่า “ฝนเหลือง” (Agent Orange) โดยเกิดจากผลผลิตส่วนเกินในสารฆ่าวัชพืชไดออกซินเป็นสารในกลุ่ม Aromatic ethers ประกอบด้วยออกซิเจน คลอรีน และเบนซีน 3 วงซ้อนกัน มีชื่อทางเคมีว่า 2, 3, 7, 8–tetrachlorodibenzo–p–dioxin และไดออกซินมีอนุพันธ์ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกันคือ สารพวก PCDDs (Polychlorinated dibenzo–p–dioxins), PCDFs (Polychlorinated dibenzofurans) และ PCBs (Polychlorinated biphenyls)
Last Update : 14:51:52 25/02/2011
ถุงกรอง
ไดออกซิน เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกกลุ่มสาร Chlorinated Dioxin หรือ Furan ไดออกซินสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้เนื่องจากละลายในไขมันได้ดี ความเป็นพิษของไดออกซินถือได้ว่าเป็นสารเคมีอินทรีย์ที่มีพิษสูงสุดที่มนุษย์สร้างขึ้น รองจากกากกัมมันตรังสีปริมาณของไดออกซิน เพียงไม่กี่ส่วนในล้านล้านส่วนของไขมันในร่างกายของเรา ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไดออกซินเป็นการคุกคามความปลอดภัยที่ไม่คาด คิดมาก่อน และเป็นความข้อกังวลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จนต้องกำหนดให้ไดออกซินเป็นวาระแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม มีการออกกฎเกณฑ์และ กำหนด ระดับควบคุมปริมาณการปลดปล่อยไดออกซินที่เข้มข้น ถุงกรอง เป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยไดออกซินให้อยู่ในระดับที่รัฐบาลกำหนดเป็นขั้นตอน ที่สะดวกสามารถกำจัดไดออกซินและอนุภาคของแข็งเล็กๆต่างๆได้เพียงขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆเพิ่มเติมทั้งค่าบำรุงรักษายังน้อยอีกด้วย การกำจัดไดออกซินด้วยวิธีนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักของพื้นผิวตัวกรองและคะไลลิสซ์ (Catalyst) เข้าด้วยกัน โดยพื้นผิวของ Filter จะถูกฉาบด้วย Polytetrafluoroethylene (ePTFE) และ Catalyst และติดตั้งอยู่ในโครง (Baghouse)ถุงกรองไม่เพียงแต่แยก Dioxin ออกจากแก๊สเท่านั้น แต่ยังกำจัดให้หมดไป เช่นเดียวกันกับระบบกำจัดแบบดูดซึมอย่าง Powder Activated Carbon (PAC) Filter ของถุงกรองเป็นเยื่อเลือกผ่านซึ่งดักจับโมเลกุลขนาดเล็กไว้ที่ผิวหน้า ส่วน Dioxin จะผ่านเข้า Filter และทำปฏิกิริยากับ Catalyst/ePTFE และถูกเปลี่ยนเป็น CO2, H2O และ HCl ประสิทธิภาพของถุงกรองดีกว่าระบบ PAC โดยสามารถลดปริมาณการปลดปล่อย Dioxin ได้ถึง 90% อีกทั้งยังประหยัดกว่า เนื่องจากในระบบ PAC จะต้องมีการกำจัดตัวดูดซึม Dioxin ทิ้งแบบขยะอันตราย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก ส่วนในถุงกรองไม่มีขยะอันตรายที่ต้องกำจัดเนื่องจาก Dioxin ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นแก๊สแล้ว มีเพียงโมเลกุลขนาดเล็กที่ดักจับไว้ที่ผิวหน้าของ Filter ซึ่งจะหลุดลงไปกักเก็บที่ Hopper ด้านล่างของโครงเมื่อทำความสะอาดเท่านั้น ดังนั้นการใช้ถุงกรองจึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรอีกด้วย
Last Update : 17:19:47 24/02/2011
เตาย่างห่างมะเร็ง
Brand : MSE
Model : -
สำหรับประกอบอาหารประเภทย่างทั้งหมด เช่น หมูย่าง ปลาย่าง ลูกชิ้นย่าง ปลาหมึกย่าง มันย่าง ไส้กรอกย่าง ขณะทำการย่างจะไม่เกิดควัน ไม่เกิดไฟลุก ไม่เกิดการไหม้ไฟของอาหารเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงอยู่ในขณะนี้ได้อีกทางหนึ่ง ราคาเตาย่างห่างมะเร็ง ขนาดเล็ก 80 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 1 ชั้น ราคา 2,200 บาท ขนาดเล็ก 80 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 2 ชั้น ราคา 2,500 บาท ขนาดเล็ก 200 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 1 ชั้น ราคา 3,500 บาท ขนาดเล็ก 200 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 2 ชั้น ราคา 4,000 บาท
Last Update : 17:01:53 08/03/2011
อุปกรณ์เจาะดื่มน้ำมะพร้าวสด
Brand : MSE
Model : -
ใช้สำหรับเจาะดื่มน้ำมะพร้าวสดจากลูก ภายในเวลาไม่เกิน 1 วินาที
Last Update : 14:49:21 05/03/2011
ถุงกรองกำจัดไดออกซิน
Brand : MSE
Model : -
ถุงกำจัดไดออกซิน คือ อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณไดออกซิน โดยการกรองด้วยเยื่อ เลือกผ่านที่ฉาบด้วย ePTFEและ Catalyst ทำให้ลดการปลดปล่อยได ออกซินได้ถึง 90%
Last Update : 13:55:02 05/03/2011
เครื่องย่อยลูกมะพร้าวสด
Brand : MSE
Model : -
สามารถย่อย ลูกมะพร้าวที่นำน้ำและเนื้อออกแล้วให้ เป็นชิ้นเล็กๆสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือ ตากให้แห้งก็จะกลายเป็นพลังงานชีวมวล ใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆได้
Last Update : 17:08:37 03/03/2011
อุปกรณ์ควบคุมความดันภายในเตาเผา
Brand : MSE
Model : -
เมื่อความดันในเตาสูงขึ้นเกินกว่าที่เตา สามารถจะรับได้ เพื่อป้องกันการเกิดความ เสียหายแก่เตาหรือแก่ระบบ อุปกรณ์นี้ก็จะ ระบายความดันออกจากเตาตามค่าความ ดันที่กำหนด
Last Update : 16:24:03 03/03/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
970
Total View
84106

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เตาย่างห่างมะเร็ง
Brand name:MSE
Model:-
สำหรับประกอบอาหารประเภทย่างทั้งหมด เช่น หมูย่าง ปลาย่าง ลูกชิ้นย่าง ปลาหมึกย่าง มันย่าง ไส้กรอกย่าง ขณะทำการย่างจะไม่เกิดควัน ไม่เกิดไฟลุก ไม่เกิดการไหม้ไฟของอาหารเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงอยู่ในขณะนี้ได้อีกทางหนึ่ง ราคาเตาย่างห่างมะเร็ง ขนาดเล็ก 80 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 1 ชั้น ราคา 2,200 บาท ขนาดเล็ก 80 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 2 ชั้น ราคา 2,500 บาท ขนาดเล็ก 200 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 1 ชั้น ราคา 3,500 บาท ขนาดเล็ก 200 ลิตร ตะแกรงถ่านสแตนเลส ตะแกรงย่างสแตนเลส 2 ชั้น ราคา 4,000 บาท
Last Update : 08/03/2554 17:01:53
อุปกรณ์เจาะดื่มน้ำมะพร้าวสด
Brand name:MSE
Model:-
ใช้สำหรับเจาะดื่มน้ำมะพร้าวสดจากลูก ภายในเวลาไม่เกิน 1 วินาที
Last Update : 05/03/2554 14:49:21
ถุงกรองกำจัดไดออกซิน
Brand name:MSE
Model:-
ถุงกำจัดไดออกซิน คือ อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณไดออกซิน โดยการกรองด้วยเยื่อ เลือกผ่านที่ฉาบด้วย ePTFEและ Catalyst ทำให้ลดการปลดปล่อยได ออกซินได้ถึง 90%
Last Update : 05/03/2554 13:55:02
เครื่องย่อยลูกมะพร้าวสด
Brand name:MSE
Model:-
สามารถย่อย ลูกมะพร้าวที่นำน้ำและเนื้อออกแล้วให้ เป็นชิ้นเล็กๆสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือ ตากให้แห้งก็จะกลายเป็นพลังงานชีวมวล ใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆได้
Last Update : 03/03/2554 17:08:37
อุปกรณ์ควบคุมความดันภายในเตาเผา
Brand name:MSE
Model:-
เมื่อความดันในเตาสูงขึ้นเกินกว่าที่เตา สามารถจะรับได้ เพื่อป้องกันการเกิดความ เสียหายแก่เตาหรือแก่ระบบ อุปกรณ์นี้ก็จะ ระบายความดันออกจากเตาตามค่าความ ดันที่กำหนด
Last Update : 03/03/2554 16:24:03
เครื่องพ่นขยะเหลว
Brand name:MSE
Model:-
Last Update : 03/03/2554 16:21:44
เทอร์โมคัปเปิล
Brand name:MSE
Model:-
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล แบ่งออกเป็น Type ต่างๆ ตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให ้มีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม
Last Update : 03/03/2554 11:54:45
หัวเผาขยะ/หัวเผาควัน
Brand name:MSE
Model:-
เป็นอุปกรณ์ที่ ต่อทำให้เกิดการเผาไหม้ให้เป็นไปอย่าง สมบูรณ์ของขยะ และแก๊สไอเสียที่เกิด จากการเผาไหม้ โดยจะทำงานร่วมกับชุด ควบคุมปริมาณอากาศ และชุดควบคุมควัน
Last Update : 03/03/2554 11:47:48
กรงถุงกรองสแตนเลส
Brand name:MSE
Model:-
เป็นกรงสำหรับใส่ ถุงกรองฝุ่นและไดออกซิน ผลิตจากเหล็ก กล้าไร้สนิม มีความแข็งแรงสูง ทน แรงกระแทกได้ดี ทนการกัดกร่อน ออก แบบและผลิตตามสั่ง
Last Update : 02/03/2554 16:15:34
หัวเผาชนิดพิเศษ
Brand name:MSE
Model:-
หัวเผาชนิดพิเศษ เป็นหัวเผาชนิดพิเศษ ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงจาก ยางรถยนต์ ขยะพลาสติกและเชื้อเพลิงขยะที่มีค่า ความร้อน นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
Last Update : 02/03/2554 16:15:12

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Maintenance Service Engineering Co.,Ltd.
Tel. 029280908  Fax. 029280908  Website. www.ms-eng.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login