วิธีแก้ปัญหา ค่า Grease & Oil เกินค่ามาตรฐาน น้ำเสียโรงงาน
หลายท่านอาจกำลังปวดหัวกับการหาทางแก้ไข ปัญหาค่า Grease & Oil เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบ้างก็มีการบำบัดเบื้องต้น แล้วจึงปล่อยออกไปรวมที่บ่อบำบัดของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ว หากมีค่า น้ำเสีย อยู่ในระดับสูงก็จะต้องเสียเงินค่าบำบัดสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะค่า Grease & Oil ซึ่งหากเกินมา จะโดนปรับค่าบำบัดสูงขึ้นจนน่าใจหาย ซึ่งในการแก้ปัญหาต้องหาต้นตอของปัญหาให้เจอจะได้เกาให้ถูกที่คันครับ
Last Update : 14:05:03 24/01/2013
เคมีเพิ่มความหนืด Thickener
Brand : Electovis EC-XX Series
Model : Electovis EC-305 Series
Last Update : 14:14:54 24/01/2013
น้ำยาฆ่าเชื้อรา กำจัดเชื้อโรค สูตรซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี
Brand : ELECTO GUARD
Model : Electo Guard Nano Plus - 1
ELECTOGUARD™ Nano Plus – 1 สารกำจัด เชื้อรา และจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านที่กว้างครอบคลุม แบคทีเรีย ยีสต์และเชื้อรา รวมถึง เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) โดยมีสารออกฤทธิ์ ได้แก่ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate Silver Nano Paticle ซิ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค จุลินทรีย์ และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการสร้างฟิลม์บนพื้นผิว และ ทนต่อสถาวะ ความร้อนสูง และแสงอัลตราไวโอเลต โดยสารออกฤทธิ์ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate (CAS No. 89697-78-9) ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง ตามมาตรฐาน European Union, Annex 2 ซึ่งสามารถใช้ในกลุ่ม Human Hygiene, Public and Private Health Areas, Veterinary Hygiene, Food and Feed Area, Canned Preservatives, Film Preservatives
Last Update : 14:33:53 27/07/2012
น้ำยาฆ่าเชื้อรา กำจัดเชื้อโรค สูตรซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี
Brand : ELECTO GUARD
Model : Electo Guard Nano Plus - 1
ELECTOGUARD™ Nano Plus – 1 สารกำจัด เชื้อรา และจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านที่กว้างครอบคลุม แบคทีเรีย ยีสต์และเชื้อรา รวมถึง เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) โดยมีสารออกฤทธิ์ ได้แก่ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate Silver Nano Paticle ซิ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค จุลินทรีย์ และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการสร้างฟิลม์บนพื้นผิว และ ทนต่อสถาวะ ความร้อนสูง และแสงอัลตราไวโอเลต โดยสารออกฤทธิ์ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate (CAS No. 89697-78-9) ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง ตามมาตรฐาน European Union, Annex 2 ซึ่งสามารถใช้ในกลุ่ม Human Hygiene, Public and Private Health Areas, Veterinary Hygiene, Food and Feed Area, Canned Preservatives, Film Preservatives
Last Update : 11:57:25 15/12/2011
เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ Anti Corrosion
Brand : Elixir
Model : Elixir EC-102 Series
เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ มีให้เลือกหลายสูตรได้แก่
Last Update : 15:23:23 31/08/2011
เคมีฆ่าเชื้อ Biocide Agent
Brand : Electocide
Model : Electocide EC-107 Series
เคมีฆ่าเชื้อ Biocide Agent มีให้เลือกหลายแบบได้แก่
Last Update : 15:12:59 31/08/2011
-
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
353
Total View
185818

Products list by Category (Total 22 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เคมีเพิ่มความหนืด Thickener
Brand name:Electovis EC-XX Series
Model:Electovis EC-305 Series
Last Update : 24/01/2556 14:14:54
น้ำยาฆ่าเชื้อรา กำจัดเชื้อโรค สูตรซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี
Brand name:ELECTO GUARD
Model:Electo Guard Nano Plus - 1
ELECTOGUARD™ Nano Plus – 1 สารกำจัด เชื้อรา และจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านที่กว้างครอบคลุม แบคทีเรีย ยีสต์และเชื้อรา รวมถึง เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) โดยมีสารออกฤทธิ์ ได้แก่ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate Silver Nano Paticle ซิ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค จุลินทรีย์ และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการสร้างฟิลม์บนพื้นผิว และ ทนต่อสถาวะ ความร้อนสูง และแสงอัลตราไวโอเลต โดยสารออกฤทธิ์ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate (CAS No. 89697-78-9) ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง ตามมาตรฐาน European Union, Annex 2 ซึ่งสามารถใช้ในกลุ่ม Human Hygiene, Public and Private Health Areas, Veterinary Hygiene, Food and Feed Area, Canned Preservatives, Film Preservatives
Last Update : 27/07/2555 14:33:53
น้ำยาฆ่าเชื้อรา กำจัดเชื้อโรค สูตรซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี
Brand name:ELECTO GUARD
Model:Electo Guard Nano Plus - 1
ELECTOGUARD™ Nano Plus – 1 สารกำจัด เชื้อรา และจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านที่กว้างครอบคลุม แบคทีเรีย ยีสต์และเชื้อรา รวมถึง เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) โดยมีสารออกฤทธิ์ ได้แก่ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate Silver Nano Paticle ซิ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค จุลินทรีย์ และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการสร้างฟิลม์บนพื้นผิว และ ทนต่อสถาวะ ความร้อนสูง และแสงอัลตราไวโอเลต โดยสารออกฤทธิ์ Poly Hexamethylene Guanidine Phosphate (CAS No. 89697-78-9) ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง ตามมาตรฐาน European Union, Annex 2 ซึ่งสามารถใช้ในกลุ่ม Human Hygiene, Public and Private Health Areas, Veterinary Hygiene, Food and Feed Area, Canned Preservatives, Film Preservatives
Last Update : 15/12/2554 11:57:25
เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ Anti Corrosion
Brand name:Elixir
Model:Elixir EC-102 Series
เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ มีให้เลือกหลายสูตรได้แก่
Last Update : 31/08/2554 15:23:23
เคมีฆ่าเชื้อ Biocide Agent
Brand name:Electocide
Model:Electocide EC-107 Series
เคมีฆ่าเชื้อ Biocide Agent มีให้เลือกหลายแบบได้แก่
Last Update : 31/08/2554 15:12:59
สารช่วยหล่อลื่น Wax Emulsion
Brand name:Electowax
Model:Electowax EC-301 Series
สารช่วยหล่อลื่น Wax Emulsion มีให้เลือกหลายสูตรได้แก่ Electowax EC-3011 เป็น Polyethelene Wax Electowax EC-3012 เป็น Polyethelene Wax Electowax EC-3013 เป็น Polyethelene Wax Electowax EC-3014 เป็น Paraffin Wax Electowax EC-3015 เป็น Paraffin Wax Electowax EC-3016 เป็น PE/Paraffine Wax Electowax EC-3017 เป็น PE/Paraffine Wax Electowax EC-3018 เป็น Carnuba Wax Electowax EC-3019 เป็น Carnuba/PE Wax
Last Update : 31/08/2554 15:09:49
เคมีวานิชเคลือบ สำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ต สูตรน้ำ Over Printing Vanish (Water Base)
Brand name:ElectroGloss EC-40Series
Model:ElectroGloss EC-40 Series
เคมีวานิชเคลือบ สำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ต สูตรน้ำ Over Printing Vanish (OPV) – Water Base วานิชเคลือบสิ่งพิมพ์ สูตรน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดกลิ่นสารเคมีตัวทำละลาย ไม่ติดไฟ มีให้เลือกทั้งแบบ เคลือบเงา เคลือบด้าน เคลือบทนถู เคลือบกันน้ำ ใช้ได้กับ เครื่องOffset ทั้งแบบขัดเงาและแบบเคลือบธรรมดา ให้ความเงาสูงเทียบเท่า เคลือบยูวี (UV Coating)
Last Update : 31/08/2554 15:03:22
สารลดแรงตึงผิว Surfactant
Brand name:Cawet A-75
Model:Cawet A-75
Cawet A-75 : สารลดแรงตึงผิว Surfactant
Last Update : 31/08/2554 15:01:35
สารผสมช่วยในการยึดเกาะ Binder Agent
Brand name:Electotex
Model:Electotex EC-204 Series
สารผสมช่วยในการยึดเกาะ Binder Agent มีหลายสูตร ขึ้นกับลักษณะงาน
Last Update : 31/08/2554 15:00:17
สารดับฟอง Defoaming Agent
Brand name:Electofom
Model:Electofom EC-303 Series
เคมีดับฟอง มี 5สูตร สำหรับงานชนิดต่างๆ
Last Update : 31/08/2554 14:58:38
เคมีกำจัดคราบน้ำมัน Grease & Oil Cleaning
Brand name:Electoclean
Model:Electoclean EC-406 Series
Last Update : 25/08/2554 15:32:00
Felt & Wire Cleaning
Brand name:Fabriclean
Model:Fabriclean
Last Update : 25/08/2554 15:30:17
เคมีรวมตะกอนสำหรับบำบัดน้ำเสีย Coagulant
Brand name:Electotreat
Model:Electotreat EC-105 Series
เคมีรวมตะกอนสำหรับบำบัดน้ำเสีย
Last Update : 25/08/2554 15:02:56
สารตกตะกอนสำหรับบำบัดน้ำ Flocculant Agent
Brand name:Electofloc
Model:Electofloc EC-106 Series
สารรวมตะกอนสำหรับบำบัดน้ำ
Last Update : 25/08/2554 14:58:49
เคมีรวมตะกอนสำหรับบำบัดน้ำดี Coagulant Agent
Brand name:Electotreat
Model:Electotreat EC-105 Series
เคมีตกตะกอนสำหรับบำบัดน้ำ
Last Update : 25/08/2554 14:58:05
เคมีป้องกันตะกรันในระบบ น้ำหล่อเย็นและบอยเลอร์ Anti Scale Agent
Brand name:Elixir
Model:Elixir EC-101 Series
เคมีป้องกันตะกรันในระบบ น้ำหล่อเย็นและบอยเลอร์
Last Update : 25/08/2554 14:56:07
ผงเม็ดสีคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และยา Pigment Powder
Brand name:Rockwood
Model:Ferroxide Red 212P
ผงเม็ดสี(เฉดแดง)ผงเม็ดสีคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศอิตาลี สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มีประสิทธิภาพสูง ความบริสุทธิสูง ผ่านมาตรฐานโลก มีความสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ดีมาก ทำให้เฉดสีหลังผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูงแล้วเฉดสีไม่เปลี่ยน และใช้ปริมาณน้อยก็ให้ฌฉดสีที่ต้องการได้ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
Last Update : 25/08/2554 13:11:29
สารหล่อลื่นและถอดแบบ Lubricant & Mold Release Agent
Brand name:Electolube
Model:Electolube EC-302 Series
Last Update : 25/08/2554 13:10:28

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Electronics Chemical Co.,Ltd.
Tel. 02-6758542  Fax. 02-2125558  Website. http://thaitechno.net/t1/home.php?uid=38237
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login