สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
Brand : Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)แกะสลักจากรากไม้เทพทาโร ขนาดหน้าตัก 5-9 นิ้ว
Last Update : 14:10:50 24/03/2015
ม้าฝูงไม้เทพทาโร
Brand : Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
ฝูงม้าวิ่งแกะสลักจากรากไม้เทพทาโร แกะสลักเป็นรูปแบบลอยตัวสามมิติ หรือสองมิติสำหรับติดฝาผนัง จำนวน 8 ตัว หรือจำนวนตามความต้องการของลูกค้า
Last Update : 13:33:30 24/03/2015
ครูบาเจ้าศรีวิชัย
Brand : Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
ครูบาเจ้าศรีวิชัยแกะสลักจากรากไม้เทพทาโร
Last Update : 11:52:10 24/03/2015
กาน้ำชาเทพทาโรหูหวาย
Brand : Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
กาน้ำสมุนไพรทำจากรากไม้เทพทาโรหูหวาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 20.5 ซม. สูง 26.5 ซม. น้ำหนักประมาณ 1700 กรัม
Last Update : 10:35:16 24/03/2015
เสือไม้เทพทาโร
Brand : Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
เสือไม้เทพทาโรแกะสลักจากรากไม้เทพทาโรขนาดโดยประมาณกว้าง 10 ซม. ยาว 38 ซม. สูง 14 ซม.
Last Update : 23:57:23 23/03/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
321
Total View
203425

Products list by Category (Total 22 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)แกะสลักจากรากไม้เทพทาโร ขนาดหน้าตัก 5-9 นิ้ว
Last Update : 24/03/2558 14:10:50
ม้าฝูงไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
ฝูงม้าวิ่งแกะสลักจากรากไม้เทพทาโร แกะสลักเป็นรูปแบบลอยตัวสามมิติ หรือสองมิติสำหรับติดฝาผนัง จำนวน 8 ตัว หรือจำนวนตามความต้องการของลูกค้า
Last Update : 24/03/2558 13:33:30
ครูบาเจ้าศรีวิชัย
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
ครูบาเจ้าศรีวิชัยแกะสลักจากรากไม้เทพทาโร
Last Update : 24/03/2558 11:52:10
กาน้ำชาเทพทาโรหูหวาย
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
กาน้ำสมุนไพรทำจากรากไม้เทพทาโรหูหวาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 20.5 ซม. สูง 26.5 ซม. น้ำหนักประมาณ 1700 กรัม
Last Update : 24/03/2558 10:35:16
เสือไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
เสือไม้เทพทาโรแกะสลักจากรากไม้เทพทาโรขนาดโดยประมาณกว้าง 10 ซม. ยาว 38 ซม. สูง 14 ซม.
Last Update : 23/03/2558 23:57:23
เรือไม้หอมเทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
เรือไม้หอมเทพทาโร ทำจากไม้เทพทาโรทั้งลำ มีขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 35, 50, 60, 90 และ 120 cm.
Last Update : 23/03/2558 23:56:54
เต่าไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
เต่าแกะสลักจากไม้เทพทาโรขนาดต่างๆ
Last Update : 23/03/2558 23:56:25
มังกรไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
มังกรแกะสลักจากแผ่นไม้เทพทาโรขนาดต่างๆ ตามขนาดของรากไม้
Last Update : 23/03/2558 23:54:34
พวงกุญแจและที่ห้อยโทรศัพท์พยูนไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
พวงกุญแจพยูนไม้เทพทาโรและที่ห้อยโทรศัพท์พยูนไม้เทพทาโร
Last Update : 23/03/2558 23:53:43
พระพุทธรูปปางนาคปรก
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
พระพุทธรูปแกะสลักปางนาคปรก ขนาดหน้าตักตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป แกะจากรากไม้เทพทาโรชิ้นเดียวและขนาดที่ได้รับความนิยมมากคือขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
Last Update : 23/03/2558 23:53:08
แก้วน้ำชาไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
แก้วน้ำสมุนไพรเทพทาโร
Last Update : 23/03/2558 23:52:23
โถข้าวไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
โถข้าวจากรากไม้เทพทาโรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 14 ซม. สูง 24.5 ซม.น้ำหนักประมาณ 1,210 กรัม
Last Update : 23/03/2558 23:51:21
พยูนไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
พยูนแกะสลักจากไม้เทพทาโรขนาดต่างๆ
Last Update : 23/03/2558 23:50:46
พญานาคไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
พญานาคไม้เทพทาโรแกะสลัก
Last Update : 23/03/2558 23:46:56
ผอบไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
ผอบไม้เทพทาโร ทำจากรากไม้เทพทาโรทั้งชิ้นเขียนลายด้วยความร้อน
Last Update : 23/03/2558 23:26:11
ปลามารีนไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
ปลามารีนไม้เทพทาโร ตัวปลาทำจากรากไม้เทพทาโร วางอยู่บนฐานไม้ศิลป์เทพทาโร ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 15 ซม. สูง 44 ซม.
Last Update : 23/03/2558 23:25:11
นกคุ้มไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
นกคุ้มไม้เทพทาโรขนาดต่างๆ
Last Update : 23/03/2558 23:23:53
พระพิฆเนศไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
พระพิฆเนศแกะสลักจากไม้เทพทาโร
Last Update : 23/03/2558 23:18:35
งานแกะสลักแผ่นไม้เทพทาโร
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
แผ่นไม้เทพทาโรแกะสลักขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
Last Update : 23/03/2558 23:14:55
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้
Brand name:Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
Model:2009-02
หลวงปู่ทวดแสลักจากรากไม้เทพทาโร ขนาดหน้าตักตั้งแต่ 3-9 นิ้ว
Last Update : 23/03/2558 23:13:19

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thumley Teptaro Wood Handicraft Group
Tel. +66 (0) 89158 3454 ; +66 (0) 837574321  Fax. +66 (0) 75 233 082  Website. www.facebook.com/teptarotumle
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login