มาทำความรู้จักกับ pH Meter
pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย
Last Update : 16:05:31 10/03/2014
Portable pH/Temp/Meter
Brand : HORIBA
Model : D-71
Last Update : 10:41:45 23/02/2018
Benchtop pH/ORP Meter
Brand : HORIBA
Model : F-71
เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง/ค่าความต่างศักย์แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Temp ได้ -หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP
Last Update : 10:40:17 23/02/2018
Benchtop Cond/ Resi/ Salinity/ TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-72
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:15:09 22/02/2018
Benchtop pH/ORP/ION/COND/Resis/Salt/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : F-74BW
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน/การนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Conductivity/Salinity Resistivity/TDS/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP -มีช่องต่อสายสัญญาณในการวัด 2 ช่อง
Last Update : 14:14:50 22/02/2018
Benchtop COND/Salt/Resistivity/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-71
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:13:36 22/02/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
292
Total View
214969

Products list All Category

Product name:Benchtop Cond/ Resi/ Salinity/ TDS Meter
Brand name: HORIBA
Model: DS-72
Short Description:
Product name:Benchtop COND/Salt/Resistivity/TDS Meter
Brand name: HORIBA
Model: DS-71
Short Description:
Product name:Benchtop pH/ ORP/ ION/ COND/ Salt/ Resis/ TDS Meter
Brand name: HORIBA
Model: F-74
Short Description:
Product name:Benchtop pH/ORP Meter
Brand name: HORIBA
Model: F-71
Short Description:
Product name:Benchtop pH/ORP/ Ion Meter
Brand name: HORIBA
Model: F-73
Short Description:
Product name:Benchtop pH/ORP/Ion Meter
Brand name: HORIBA
Model: F-72
Short Description:
Product name:Benchtop pH/ORP/ION/COND/Resis/Salt/TDS Meter
Brand name: HORIBA
Model: F-74BW
Short Description:
Product name:Compact Calcium Ion Meter
Brand name: HORIBA
Model: B-751
Short Description:
Product name:Compact Conductivity Meter
Brand name: HORIBA
Model: B-771
Short Description:
Product name:Compact Nitrate Ion Meter (for general use)
Brand name: HORIBA
Model: B-743
Short Description:
Product name:Compact Nitrate Ion Meter (for soil)
Brand name: HORIBA
Model: B-742
Short Description:
Product name:Compact pH Meter
Brand name: HORIBA
Model: B-712
Short Description:
Product name:Compact Potassium Ion Meter
Brand name: HORIBA
Model: B-731
Short Description:
Product name:Compact Salt Meter
Brand name: HORIBA
Model: B-721
Short Description:
Product name:Compact Sodium Ion Meter
Brand name: HORIBA
Model: B-722
Short Description:
Product name:Gloss Checker
Brand name: HORIBA
Model: IG-320
Short Description:
Product name:Gloss Checker
Brand name: HORIBA
Model: IG-331
Short Description:
Product name:Gloss Checker
Brand name: HORIBA
Model: IG-410
Short Description:
Product name:Infrared Thermometer (for field use)
Brand name: HORIBA
Model: IT-550F
Short Description:
Product name:Infrared Thermometer (for laboratory use spot focus model)
Brand name: HORIBA
Model: IT-550S
Short Description:

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by Petro-Instruments Corp., Ltd.
Tel. 02-939-5711 (12 lines)  Fax. 02-939-4207-8  Website. www.pico.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login