เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
Compact Mass Spectrometer
Brand : Advion
Model : Expression
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist?s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics ? the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 11:22:11 07/05/2021
6 Channels Automated SPE
Brand : Reeko
Model : Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 10:16:40 06/05/2021
ICP - OES เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
Brand : Teledyne Leeman Labs
Model : Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 09:49:38 05/05/2021
เครื่องสกัดสารด้วยไมโครเวฟ Microwave Extraction
Brand : CEM
Model : MARS? 6 Extraction
MARS 6 for Extraction The MARS 6 brings an intelligent design and remarkable ease of use to solid-liquid extractions.
Last Update : 13:58:53 30/04/2021
Robotic COD Analyzer
Brand : Skalar
Model : SP 2000 serie
Skalar's SP2000 analyzers can be configured to automate COD according to the sealed tube (ST-COD) method ISO 15705 and EPA 410.4 or to the classical titration method ISO 6060
Last Update : 09:57:38 30/04/2021
Automated Solvent Extraction System (EDGE)
Last Update : 13:22:04 05/05/2021
Will It Extract Hemp
Last Update : 10:44:07 22/04/2021

Page View  95 
News


การสกัดสารกำจัดศัตรูพืช จากอาหารที่หลากหลายประเภท โดย EDGE
Date Time : 30/03/2021 - 30/04/2021
 
 

วิธี QuEChERS เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชในอาหารหลากหลายประเภท และถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นกับตัวอย่างอาหารที่มีส่วนอื่นที่รบกวนการวิเคราะห์เป็นอันมาก

แต่ข้อเสียของวิธีการนี้คือ มีขั้นตอนในการสกัดยุ่งยากมากและใช้เวลานาน ดังนั้นในตัวอย่างอาหารที่มีเมทริกซ์หลากหลาย การวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง จึงต้องการวิธีการเตรียมและสกัดที่ง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านั้นเมทริกซ์บางชนิดมีอยู่ในตัวอย่าง สร้างปัญหาในการวิเคราะห์ เมื่อใช้วิธี QuEChERS ในการสกัดเพียงอย่างเดียว ในบทความนี้ ได้นำเสนอ เครื่อง EDGE (Energized Dispersive Guided Extraction) มาเป็นทางเลือกแทนวิธี QuEChERS ในการสกัดสารกำจัดศัตรูพืชจากอาหารที่มีสารเมทริกซ์อันนยุ่งยาก บริษัท CEM ได้พัฒนาเทคโนโลยี Q-Cup (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) สามารถสกัดตัวอย่างอาหารที่ยุ่งยาก รวมไปถึงการแยกเฟสของแข็งแบบกระจาย ทำความสะอาดในเครื่องมือเดียวอย่างรวดเร็วภายในเวลาน้อยกว่า 5 นาที ในการทำงานแบบอัตโนมัติเพียงขั้นตอนเดียว

 

 


© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login