เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
Compact Mass Spectrometer
Brand : Advion
Model : Expression
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist?s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics ? the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 11:22:11 07/05/2021
6 Channels Automated SPE
Brand : Reeko
Model : Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 10:16:40 06/05/2021
ICP - OES เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
Brand : Teledyne Leeman Labs
Model : Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 09:49:38 05/05/2021
เครื่องสกัดสารด้วยไมโครเวฟ Microwave Extraction
Brand : CEM
Model : MARS? 6 Extraction
MARS 6 for Extraction The MARS 6 brings an intelligent design and remarkable ease of use to solid-liquid extractions.
Last Update : 13:58:53 30/04/2021
Robotic COD Analyzer
Brand : Skalar
Model : SP 2000 serie
Skalar's SP2000 analyzers can be configured to automate COD according to the sealed tube (ST-COD) method ISO 15705 and EPA 410.4 or to the classical titration method ISO 6060
Last Update : 09:57:38 30/04/2021
Automated Solvent Extraction System (EDGE)
Last Update : 13:22:04 05/05/2021
Will It Extract Hemp
Last Update : 10:44:07 22/04/2021

Page View  178 
News


ผู้นำในการผลิตหัววัดชนิด Germanium
Date Time : 23/02/2021 - 31/03/2021
 
 

      ตั้งแต่คศ. 1980 จนมาถึงปัจจุบันกินเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ CanberraTM เป็นผู้นำในการผลิตหัววัดชนิด Germanium เรื่อยมา จนมาถึงปัจจุบัน CanberraTM  ได้เข้ารวมกับ Mirion Technologies.Inc โดยยังเป็นที่รู้จักกันดีในนาม Mirion Canberraและยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีอีกทั้งยังมีมีผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเช่น งานในกลุ่ม Spectroscopy, Dosimetry, Radiation monitoring, Environment, Health physics และอีกมากมาย  ในระหว่างนั้นทาง CanberraTM ได้ทำงานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยในงานทาง Synchrotron มาโดยตลอด เป็นเหตุให้หัววัด Germanium ได้ถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลานานจนสามารถสนับสนุนงานวิจัยได้หลายด้าน โดยที่เป็นที่นิยมมีดังนี้

  • Synchrotron (EXAFS, diffraction, medical beam lines)
  • Nuclear Physics (tracking)
  • Compton cameras (imaging)
  • Non destructive control
  • Radiography
  • Medical (BNCT, Angiography)

โดยมีระบบการนับวัดแบ่งได้โดยสังเขปดังนี้

      1. Discrete Array detector  

      หัววัดแบบ Array ที่ผลิตโดย Mirion ประกอบขึ้นจากหัววัดชนิด LEGe™ หรือ Ultra-LEGe™ ติดตั้งแบบแยกส่วนกับ Preamp และเนื่องจากหัววัดนี้มีอัตราการนับวัดสูงจึงเลือกใช้ Preamp ชนิด Integrated-Transistor Reset Preamp (I-TRP) ทำให้หัววัดชนิดนี้จะวัดได้ประสิทธิภาพดี ในความละเอียดของพลังงานที่มีการประมวลผลพัลส์สั้น (shaping) หัววัด Ultra-LEGe สามารถทำงานได้ดีในการขยายพลังงานประมาณ 300 eV ขึ้นอยู่กับชนิดของ window และด้วยขนาดกับการวางตำแหน่ง array ที่มีข้อจำกัดหัววัดชนิดนี้จึงจำกัด จำนวนสูงสุดไว้ที่ประมาณ 36 channels


© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login