มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 (High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน EFF2 และ CEMEP
Last Update : 14:58:26 07/01/2021
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE3 (Premium High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน IE1, IE2, EFF2, EFF1 และ CEMEP
Last Update : 14:57:02 07/01/2021
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Parts)
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ ?เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล? โดยขดลวดสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้า และเกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นผลให้โรเตอร์หมุน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้
Last Update : 11:23:09 07/01/2021
หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลักการเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานมอเตอร์
Last Update : 13:17:16 20/07/2020
การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG
การอ่าน รายละเอียดแผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
Last Update : 13:12:54 20/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)
Brand : OMEx (ITALY)
Last Update : 11:15:20 02/07/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3)
Brand : CMP (Australia)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3) จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ คืนทุนเร็ว
Last Update : 11:14:26 02/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด ( Increased Safety )
Brand : CMG
Model : SGAE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Ex e) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า พัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิด อาร์ค หรือ การสปาร์ค ในการทำงานปรกติ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหามอเตอร์ราคาไม่แพง และต้องการใช้มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยรองรับการใช้งานทั้งใน โซน 1 และ โซน 2
Last Update : 09:52:34 29/06/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)
Brand : CMG
Model : HGA Series
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันสั้น
Last Update : 00:07:00 17/06/2020
มอเตอร์ IE3 (Marathon TerraMax, Premium High Efficiency)
Brand : Marathon
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น Terramax เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ใช้พลังงานน้อยกว่า มีความทนทาน รวมถึงมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป มีใช้งานในหน่วยงานต่างๆในทวีปยุโรป เอเชีย และเริ่มแพร่หลายในประเทศไทย
Last Update : 10:04:43 24/08/2017

Page View  1023 
News


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG & Marathon
Date Time : 08/01/2019 - 08/01/2019
 
 

 

บริษัท อุสาหกรรมโคราช จำกัด (โรงน้ำตาลพิมาย) เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2 ยี่ห้อ Marathon (U.S.A) ซึ่งโดยทั่วไปราคามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง Marathon อาจจะมีราคาที่สูงกว่ามอเตอร์ธรรมดาทั่วไป 20-30% แต่สามารถประหยัดค่าไฟ และค่าบำรุงรักษาได้ในระยะยาว ทางทีมงานจึงเลือกใช้มอเตอร์ Marathon โดยเชื่อมั่นในความทนทาน ใช้นาน มาตรฐานอเมริกา

 
Product Details

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง Marathon  (IE2)

Crystallization process

ขนาด 15 kW 4 Poles Frame 160L    Model : LVF    1      ตัว
ขนาด 15 kW 4 Poles Frame 160L    Model : HJN   10      ตัว
ขนาด 18.5 kW 4 Poles Frame 180M    Model : HJN   2      ตัว
ขนาด 22 kW 4 Poles Frame 180L    Model :  HJN    8      ตัว
ขนาด 30 kW 4 Poles Frame 200L    Model : HJN    2      ตัว
ขนาด 45 kW 4 Poles Frame 225M    Model : HJN    2      ตัว
ขนาด 75 kW 4 Poles Frame 280S   Model : HJN    7     ตัว
ขนาด 75 kW 4 Poles Frame 280S    Model : LVF    2      ตัว
ขนาด 90 kW 4 Poles Frame 280M    Model : HJN    2     ตัว
ขนาด 90 kW 4 Poles Frame 280M    Model : LVF    1     ตัว
ขนาด 110 kW 4 Poles Frame 160L    Model : HJN    1      ตัว

Evaporation process

ขนาด 11 kW 4 Poles Frame 160M Model : HJN จำนวน  1  ตัว
ขนาด 18.5 kW 4 Poles Frame 180M Model : HJN  จำนวน 2 ตัว
ขนาด 22 kW 4 Poles Frame 180L Model : HJN จำนวน 2 ตัว
ขนาด 30 kW 4 Poles Frame 200L Model : HJN จำนวน 1 ตัว
ขนาด 37 kW 4 Poles Frame 225S Model : HJN จำนวน 9 ตัว
ขนาด 110 kW 4 Poles Frame 315S Model : HJN จำนวน 14 ตัว
ขนาด 110 kW 4 Poles  Frame 3115S Model : HJN จำนวน 6 ตัว

HJN : TEFC, IC411
LVF : Inverter Duty With Force Fan (IC416)


© 2000-2008 CopyRight by ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD
Tel. 099-434-1777  Website. www.uccmotor.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login