โรครากเน่าโคนเน่าในขนุน
เตือนภัยกษตรกรผู้ปลูกขนุน เฝ้าระวัง "โรครากเน่า?โคน?เน่า?ในขนุน"
Last Update : 10:07:29 17/10/2019
โรคสแคปในมะม่วง
โรคสแคปในมะม่วง? Mango scab สาเหตุ?เกิดจาก?เชื้อ?รา? Elsino?? mangiferae? Bitanc.? &? Jenkins
Last Update : 10:07:08 17/10/2019
หนอนเจาะฝักลายจุด
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว เร่งเฝ้าระวัง หนอนเจาะฝักลายจุด (Bean pod-borer) เข้าทำลายถั่วฝักยาว ทั้งในระยะติดดอกและออกฝัก
Last Update : 13:41:22 17/07/2019
โรคราน้ำฝน
"โรคราน้ำฝน" ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนที่กำลังมา คาดน่าจะมีความรุนแรงและพบมากในพื้นที่จังหวัดตอนบนของประเทศ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยาและตาก
Last Update : 11:40:46 17/07/2019
เพลี้ยอ่อน
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกผักนานาชนิด ทั้งช่วงนี้กระแสราคาผลผลิตพืชผักราคาต่อกิโลกรัมสูงขึ้น
Last Update : 11:38:56 17/07/2019
แอ็กดิค
Brand : ยักษ์ใหญ่
Last Update : 10:30:18 30/01/2020
ออนเนอร์
Last Update : 12:04:56 01/04/2019
ไฟว์โกร
Last Update : 11:35:46 01/04/2019
แอ็กมิดา โกลด์
Last Update : 11:33:34 01/04/2019
คลอร์ดี
Last Update : 10:45:10 01/04/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
60
Total View
813692

News


Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมร้านค้าเรืองชัย อะโกร จำกัด

Date time: 2012-10-19 09:57:53

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมร้านค้านพเก้าการเกษตร

Date time: 2012-10-19 10:00:24

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีคนใหม่ ของกรมวิชาการการเกษตร

Date time: 2012-10-19 10:03:27

Heading:
อบรมวิชาการการจัดการวัชพืชในนาข้าว

Date time: 2012-10-19 10:30:36

Heading:
สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมขายในหลักสูตร Excellent teamwork

Date time: 2012-10-19 10:40:32

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมร้านค้าอ.เกษตร50

Date time: 2012-10-19 10:41:19

Heading:
บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทแอ็กโกร จัดประชุมย่อยกับร้านค้าวัฒนากร

Date time: 2012-10-19 11:26:55

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี

Date time: 2012-10-19 12:01:05

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมความรู้แก่เกษตรกร

Date time: 2012-10-27 09:08:02

Heading:
บริษัทในเครือ (ไซมาเคมี) จัดกิจกรรมพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน

Date time: 2012-11-09 11:35:57

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานขายร่วมกับร้านค้า

Date time: 2012-11-12 09:24:32

Heading:
บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทแอ็กโกร จัดกิจกรรมท่องเที่ยว ณ ประเทศจีน

Date time: 2012-11-21 12:00:10

Heading:
ผู้บริหารเข้าเยี่ยมเจ๊ปุ๊ย, ร้านเจริญสุข จ. จันทบุรี ในวันที่ 22 พ.ย. 2555

Date time: 2012-11-22 14:32:09

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมพาร้านค้าสนุกกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 10

Date time: 2012-11-23 10:20:32

Heading:
บริษัท แอ็กโกร(ประเทศไทย) จำกัด จัดงานขาย ณ จ.สุราษฎร์ธานี

Date time: 2012-11-23 17:34:53

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานขายร่วมกับร้านส.การเกษตร จ.พิจิตร

Date time: 2012-11-27 08:21:23

Heading:
บริษัทในเครือบริษัทแอ็กโกร (บริษัท ไซมาเคมี จำกัด) จัดงานขายร่วมกับร้านเพิ่มเงินการเกษตร

Date time: 2012-11-27 10:18:07

Heading:
บริษัทในเครือบริษัทแอ็กโกร (บริษัท ไซมาเคมี จำกัด) จัดงานขายร่วมกับร้าน ส.สินดี

Date time: 2012-11-27 10:20:43

Heading:
บริษัทในเครือบริษัทแอ็กโกร (บริษัท ไซมาเคมี จำกัด) จัดงานขายร่วมกับร้านส่งจงเส็ง

Date time: 2012-11-27 10:23:55

Heading:
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหัวข้อ "การตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008"

Date time: 2012-12-06 13:09:10
First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login