รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์สยามเทคแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วยและปิดโครงการรับบริจาคพร้อมส่งมอบเงินผ่านบัญชีวิทยาลัยฯเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ พ. 6 พ.ย. 2562 แต่เนื่องจากทางวิทยาลัยยังคงต้องการระดมทุนเข้าโครงการฯเพื่อสร้างหลักสูตรพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามพันธสัญญาและเป้าหมายที่วางไว้เพื่ออนาคตการใช้พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย จึงยังคงเปิดรับบริจาคตรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริจาคทั่วไป ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th(สำหรับผู้ที่ดำเนินการเอง) หรือ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนสงเคราะห์) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 025-8-009000 หรือ สอบถามเพิ่มเติม THICHAKORN V. International Business Management Lecturer, International Student Recruitment, International College, Siam Technology College, Bangkok, Thailand Email: thichakornv@siamtechno.ac.th Phone: +662 878 5067 Whatsapp: +66 909 601 904
Last Update : 31/03/2020 08:51:03
โครงการส่งเสริมคนทำดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thumb.invest@gmail.com หรือโทร. 0816438721
Last Update : 29/09/2013 20:27:04
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....3
รายละเอียด โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..2
Last Update : 20/09/2013 20:14:52
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....2
รายละเอียดการรับสมัคร โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..
Last Update : 20/09/2013 20:10:24

Page View  10561  
Product Information :

Product Name:  
รับทำบัญชีธุรกิจบริการ


Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการให้การ รับรองมาตรฐานสากล
Product Sub-Category:   จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำและตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี
Brand:   เอ็กซ์ตร้าเทรนด 
Product Type :   บริการ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   บริการรับ #วางระบบบัญชี #จัดทำบัญชี #ยื่นภาษี รายเดือน/รายปี #ปิดงบการเงิน #ตรวจสอบบัญชี #ดูแลภาษีอากร จัดทำและยื่นแบบ #ภ.ง.ด. 1,2,3,53,54,90,9150,51, #ภ.พ.30 ,36ภธ #ประกันสังคม #จดทะเบียนนิติบุคคล ต่างๆ - บริษัท หจก. บริษัทรับทำบัญชีมีประสบการณ์สูง มีสำนักงานบัญชีเครือข่าย ให้บริการ ทำบัญชี เน้นคุณภาพ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม บริการยื่นงบการเงินเเละชำระภาษีผ่านระบบ e-filing บริการยื่นภาษีออนไลน์ ระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ท่านประหยัดต้นทุนงานด้านบัญชี ภาษีอากร ยื่นงบ จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีกรมสรรพากร มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 21 ปี บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชีวิชาชีพ อาเซียน (ASEAN CPA) และทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง สามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าประจําจังหวัด หรือ สาขาของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ รีวิว สินค้าและบริการสำหรับบุคคล นิติบุคคล ธุรกิจ เพิ่มเติม>>> https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+(Extratrend+Co.,Ltd.)&ludocid=10759444778026124706&lsig=AB86z5VTq1eBeQMjDMg5xGFzBmOj#lpc=lpc
     
 

1.ทำบัญชีธุรกิจบริการ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เริ่มต้นเพียง 50 บาท ต่อวัน
เอกสาร 1- 25 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 1,500 บาท
เอกสาร 26- 50 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
เอกสาร 51- 75 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
เอกสาร76 – 100 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
(หรือราคา ตามตกลงในใบเสนอราคา ต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาทขึ้นไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

***ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ำมันและทางด่วนต่าง ๆ ในแต่ละเดือน นับรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด***
***บิลขายสินค้า 1 ใบและบิลซื้อสินค้า 1 ใบ นับเป็นเอกสาร 1 ชุด***

 

Product Related
เครื่องประดับอัญมณี (แหวนสุภาพสตรี) : ทองคำ(Gold) ทองคำขาว(Platinum)
Brand : DK
Model : gWomen
สั่งทำชุด S : 5 ชิ้น
สั่งทำชุด M : 15 ชิ้น
สั่งทำชุด L : 45 ชิ้น
สั่งทำชุด XL :
เทคนิค วิธี ปฏิบัติการ (Learning & Workshop) การเผาพลอย(Heat Treatment) ด้วยตนเอง
Brand : ExtraTrend
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 1.50 US$
สอนวิธีการ ฝึกอบรม และปฏิบัติ(Workshop & Start Up) เทคนิคการใช้เครื่องเผาพลอย(Heat Treatment)/เลี้ยง
ตกแต่งภาพ : สอน, อบรม, เรียนรู้, สัมมนา, ปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม Paint
Brand : ExtraTrend
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 1.5 US$
สอนวิธีการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint,Photoshop,Photoscape แบบ On Line/Off Line เพื่องานทำ
โปรแกรมระบบบริหารผู้ขายและเจ้าหนี้ (Supplier & Account Payable System)
Brand : SoFtNIC
Model : 2559/2016 (S,M,L,XL,CLOUD,Mobile Application) ราคาเริ่มต้น 0.5 USD
สามารถติดตามวิเคราะห์ผู้ขาย/เจ้าหนี้-อายุเจ้าหนี้/หนี้สูญ/เครดิตร้านค้า-เจ้าหนี้ชั้นดี/Supply Chain-
รับทำบัญชีธุรกิจ ซี้อมาขายไปและอื่น ๆ
Brand : เอ็กซ์ตร้าเทรนด
Model : 2020/2562 Start 1.85 USD/Day
บริการรับ #วางระบบบัญชี #จัดทำบัญชี #ยื่นภาษี รายเดือน/รายปี #ปิดงบการเงิน #ตรวจสอบบัญชี #ดูแลภาษีอา
บริการปิดงบและทำบัญชีรายปี
Brand : เอ็กซ์ตร้าเทรนด
Model : SoftNic.DBD (L)
บริการรับ #วางระบบบัญชี #จัดทำบัญชี #ยื่นภาษี รายเดือน/รายปี #ปิดงบการเงิน #ตรวจสอบบัญชี #ดูแลภาษีอา
บริการจดทะเบียนธุรกิจ และยื่นแบบภาษีเฉพาะกรณี
Brand : เอ็กซ์ตร้าเทรนด
Model : 2020/2562 Start 15.7 USD/Day
#โปรแกรมบัญชี #ปิดงบการเงิน(S,M,L,XL,CLOUD)
Brand : #Soft.Nic.Lin.Patents
Model : 2563/2020 เริ่มต้นที่ 10 US$
"ซอฟต์นิก" รวมบริการโปรแกรม บัญชี ปิดงบ

สำหรับลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลที่ต้องการจัดทำระบบบันทึกรา
หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ ควบคุมเครื่องจักร 4 - 6 แกน ราคา หลักพัน!!
Brand : SoftNic & Lyn PatentS 0816438721
Model : Mach Screen License
จำหน่าย หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับการควบคุมเครื่องจักรแกะสลักเชิงลบ(ซีเอ็นซี) 4 - 6 แกน "ADVANCE
© 2000-2008 CopyRight by __thumbinvest.industry.in.th__
Tel. 0816438721,0894442273  Website. bluedesignergy.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login