Single Gateway คืออะไร
เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ คำว่า Single Gateway หมายถึง ประตูทางผ่าน รวมกันก็หมายถึงประตูทางผ่านเดียว ซึ่งเมื่อมาใช้ในวงการไอที ก็จะหมายถึง ประตูเชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างประเทศ จากปัจุบันที่มีกว่า 10 ประตูหรือ 10 ช่องทางเชื่อมเครื่อข่าย มาเหลือเพียงช่องทางเดียว
Last Update : 26/02/2016 11:56:47
ประตูอินเตอร์ล็อค (Door Interlock)
Brand : SmartClock
Model : 2IDL
แผงควบคุมประตูอินเตอร์ล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ประตู 2 ด้านเปิดพร้อมกัน สำหรับห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) หรือโซนที่ต้องการควบคุมความสะอาด
Last Update : 08:53:12 05/09/2018
Siren/Strobe
Brand : CEMEN
Model : AH-03127-BS
AH-03127-BS ตัวส่งสัญญาณเสียงและแสง Electronic Sounder and Beacon อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง สามารถปรับเสียงได้ 32 แบบ
Last Update : 06:20:58 05/04/2016
Alarm/Strobe
Brand : CEMEN
Model : S-350
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง (LED กระพริบ) มีความดังสูงสุด 100 +/-5 dB ที่ 24 โวล์ท ใช้ไฟ 12 ~ 24 โวล์ท
Last Update : 05:48:53 05/04/2016
เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ
Brand : ZKTeco
Model : ฺBio 800
400 ใบหน้า 1,000 ลายนิ้วมือ Access Control Wiegand in-out? 50 Time Zone Optional : ID/Mifare Card
Last Update : 10:49:33 04/03/2016
DC POWER SUPPLY
Brand : Smartclock
Model : PS138A15
แผงวงจร DC POWER SUPPLY 13.8V 1.5A เหมาะสำหรับใช้กับงานระบบรักษาความปลอดภัย เป็นภาคจ่ายไฟแบบลิเนียร์ สัญญาณรบกวนต่ำ มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ 12V 5.1AH พร้อมวงจรตัดการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อไฟต่ำกว่า 10V
Last Update : 18:49:20 02/03/2016

Page View  14910  
Product Information :

Product Name:  
ระบบควบคุมไฟฟ้าในห้องพัก


Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   ระบบควบคุมห้องพัก
Brand:   [email protected] 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ระบบควบคุมห้องพักและจัดการงานโรงแรม RC&MS เป็น ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อระบบโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เพื่องานจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเน้นในส่วนของการเก็บเงินค่าห้องพักและการสั่งอาหาร สำหรับการเช่าชั่วคราวเป็นรายชั่วโมง จนถึงรายวัน ทันทีที่เปิดไฟฟ้าในห้องระบบจะบันทึกเวลาการเปิดไฟของห้องนั้นพร้อมทั้งส่ง สถานะของห้องนั้น มาที่หน้าจอของพนักงานเก็บเงินทันที (Monitor) จึงมั่นใจได้ว่าห้องนั้นมีลูกค้าเข้าพักจริง ป้องกันการทุจริตของพนักงาน (Room boy) ที่เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำมาส่งให้กับพนักงานเก็บเงิน
     
 

รายงานแสดงรายรับต่อกรมสรรพากร รองรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ รวมภาษี แยกภาษี และยกเว้นภาษี     
อุปกรณ์การตรวจจับการเปิดห้อง HRC0808 ซึ่งคอยตรวจสอบการเปิดใช้ห้อง โดย 1ชุด สามารถควบคุมห้องได้ 8 ห้อง ติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้ๆ กับบริเวณห้อง

ระบบแสดงผลบนจอเป็นกราฟฟิก ง่ายและสดวกแก่การใช้งาน          
บันทึกข้อมูลและประวัติของลูกค้า เช่น ทะเบียนรถ ประวัติการเข้าพัก ฯลฯ          
สามารถดูสถานะของห้องพัก(Monitor) ได้ทันทีบนหน้าจอสามารถรู้ไดทันทีว่าแขกที่พักเข้าพักอยู่ในห้อง โดยวิธีตรวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในห้อง โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรม พร้อมทั้งบันทึกวันเวลาที่เข้าพักไว้ในระบบในทันที          
มีรหัสผ่าน(Password)กรณีที่ต้องการตรวจซ่อมอุปกรณ์หรือทำความสะอาดห้อง พร้อมทั้งบันทึกวันที่ เวลา และผู้ที่อนุญาต          
ระบบสามารถสั่งตัดระบบไฟฟ้าภายในห้องได้ทันที          
ตรวจสอบเวลาที่เหลือสำหรับการเช่าเป็นรายชั่งโมงได้ทันที โดยระบบจะเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนหมดเวลา 15 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถโทรเตือนลูกค้าว่าต้องการต่อเวลาหรือ Check out          
รับ Order การสั่งอาหารจากลูกค้าแล้วป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง ซึ่งข้อมูลที่ป้อนจะไปปรากฎในห้องครัวทันที          
ดูยอดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และสินค้าอื่นๆได้บนหน้าจอ พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ทันที          
กำหนดราคาค่าห้องของแต่ละห้องได้ หรือกำหนดราคาห้องเป็นกลุ่มๆ เช่น ห้องสูท ห้องธรรมดา ซึ่งราคาไม่เท่ากัน          
สรุปยอดรายรับได้ทันที สำหรับการเปลี่ยนกะของแคชเชียร์          
สรุปยอดรายรับ ทั้งค่าห้อง และค่าอาหาร เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ได้เป็นรายห้อง เป็นชั้นหรือทั้งหมด          
รายงานแสดงรายรับต่อกรมสรรพากร รองรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ รวมภาษี แยกภาษี และยกเว้นภาษี

 

© 2000-2008 CopyRight by Inventive Business Agency Co., Ltd.
Tel. 0-2487-4551  Fax. 0-2487-4550  Website. http://www.ibasoft.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login