รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์สยามเทคแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วยและปิดโครงการรับบริจาคพร้อมส่งมอบเงินผ่านบัญชีวิทยาลัยฯเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ พ. 6 พ.ย. 2562 แต่เนื่องจากทางวิทยาลัยยังคงต้องการระดมทุนเข้าโครงการฯเพื่อสร้างหลักสูตรพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามพันธสัญญาและเป้าหมายที่วางไว้เพื่ออนาคตการใช้พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย จึงยังคงเปิดรับบริจาคตรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริจาคทั่วไป ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th(สำหรับผู้ที่ดำเนินการเอง) หรือ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนสงเคราะห์) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 025-8-009000 หรือ สอบถามเพิ่มเติม THICHAKORN V. International Business Management Lecturer, International Student Recruitment, International College, Siam Technology College, Bangkok, Thailand Email: thichakornv@siamtechno.ac.th Phone: +662 878 5067 Whatsapp: +66 909 601 904
Last Update : 31/03/2020 08:51:03
โครงการส่งเสริมคนทำดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thumb.invest@gmail.com หรือโทร. 0816438721
Last Update : 29/09/2013 20:27:04
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....3
รายละเอียด โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..2
Last Update : 20/09/2013 20:14:52
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....2
รายละเอียดการรับสมัคร โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..
Last Update : 20/09/2013 20:10:24

Page View  378  
Product Information :

Product Name:  
จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ราคาเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท


Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการให้การ รับรองมาตรฐานสากล
Product Sub-Category:   จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำและตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี
Brand:   เอ็กซ์ตร้าเทรนด 
Product Type :   บริการ 
เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   งานบริการ จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับประกาศกรมสรรพากร เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับกรมสรรพากร สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี, จดทะเบียนพาณิชย์ Electronic, รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark), ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa, บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, จดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี,ทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public),คัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม
     
 

ราคาแพ็คเกจเหมาจ่าย สำหรับงานบริการ จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) :-
(่บันทึกด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับประกาศกรมสรรพากร)
- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน (ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990 และ 3,990 บาท)
- รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับกรมสรรพากร สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (ราคาเริ่มต้นเพียง 3,590 บาท)
- จดทะเบียนพาณิชย์ Electronic (ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990บาท)
- รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
(ราคาเริ่มต้นเพียง 3,990 บาท)
- รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark)
(ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900 บาท)
- ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa
(ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท)
- ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท)
- รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี
(ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท)
- ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) (ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท)
- ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม (ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สำหรับงานบริการ จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) :- ราคาแพ็คเกจเต็ม ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน
- นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้รับบริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 1,900 บาท และ/หรือบริษัทฯให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 5,100 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 4,890 และ 8,990 บาท ซึ่งถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับ Full-Package ทั่วไป

*** เอ็กซ์ตร้าเทรนด ยินดีให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีฟรี !!!!

ไอดี ไลน์ @118jmbvv

 

© 2000-2008 CopyRight by __thumbinvest.industry.in.th__
Tel. 0816438721,0894442273  Website. bluedesignergy.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login