เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ (FROG-400)
Brand : Defiant Technologies
Model : FROG-400
Portable Gas Chomatography for VOCs in Air
Last Update : 11:25:00 15/02/2021
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ Integrated Sterilizer and Shredder / ISS
Brand : Celitron
Model : Model ISS 25L
เครื่อง ISS ดำเนินการทั้งการย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำไปพร้อมกัน ตัวเครื่องมือมีมอเตอร์ที่ทรงพลังพร้อมใบมีดย่อย/หั่น ช่วยลดขนาดและปริมาตรของเสีย
Last Update : 11:06:46 11/11/2020
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Brand : Olfasense
Model : Vacuum Pump
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Last Update : 14:49:34 06/03/2020
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019

Page View  2680  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
     
 

คุณลักษณะของเครื่อง :


 1. สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
 2. เครื่องวัดความสั่นสะเทือนมีความสมบูรณ์ของระบบ Sensor Conditioning, Processing, Storage, GPS และ Wireless Communication หรือ 4G
 3. มีพารามิเตอร์ของการวัดที่หลากหลาย รวมถึงความเร็วและความเร่งในแต่ละแกนแสดงเป็น Peak, RMS และ SI
 4. การวัดค่าความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร่งอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity หรือ PPV) และสามารถวัดเป็นค่าอื่นๆ ได้เช่น VdV, VdB และ 1/3 Otave 
 5. มีช่องสำหรับใส่ Sim Card และมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Built-in Web Server) เชื่อมต่อระยะไกล (Wireless Communication) กับส่วนกลางได้ ทำให้สามารถตั้งค่าต่างๆ และแสดงค่าของ Vibration Waveform จากแผงควบคุม (Dashboard) รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชั่นมาตรฐาน เช่น Microsoft Excel
 6. สามารถบันทึกข้อมูล (Interval) เป็นระยะเวลาทุก 1 วินาที ถึง 60 นาที และสร้างการแจ้งเตือนการสั่นสะเทือน (Vibration Alerts) แบบเรียลไทม์ตามระดับ Trigger ที่ผู้ใช้กำหนด 
 7. มีสามสัญญาณไฟ LED แสดงสภาวะการทำงานต่างๆถูกต้อง (Status of Battery, Communications และ Data Logging) ช่วยวินิจฉัยปัญหาที่จุดวัดได้ (Diagnose Problem on Site)  
 8. สามารถรายงานสถานะของเครื่องมือทุกชั่วโมงประกอบด้วย Status of Battery, Sensor Check, Count of measurements และ Wireless and GPS signal strengths 
 9. เมื่อถึงระดับ Trigger เครื่องจะบันทึก Waveform โดยอัตโนมัติในแต่ละแกน (Pre and Post Trigger) เพื่อให้ได้ waveform ที่สมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกประมวลผลเป็น PDF Report แจ้งเตือนการสั่นสะเทือน
 10. เครื่องมีหน่วยความจำเพียงพอสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดอย่างน้อย 1 ปี (365 วัน)
 11. โดยปกติเครื่องวัดจะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และเครื่องมีแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมง หรือใช้งานต่อเนื่องจาก Solar Panel  เครื่องมือสามารถเปิดการทำงานได้เอง (Self-Starting) เมื่อมีไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
 12. การใช้งาน (Operation) สามารถใช้งานแบบ Stand-Alone Operation หรือ เพิ่มเติมบริการของ Web Service แบบ Sentinel Operation เพื่อการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ครอบคลุมหลายตำแหน่ง
 13. เครื่องมีความแข็งแรง และมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP67 และสามารถทำงานในที่อุณหภูมิแวดล้อตั้งแต่ -20?C  ถึง +53? 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login