เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ (FROG-400)
Brand : Defiant Technologies
Model : FROG-400
Portable Gas Chomatography for VOCs in Air
Last Update : 11:25:00 15/02/2021
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ Integrated Sterilizer and Shredder / ISS
Brand : Celitron
Model : Model ISS 25L
เครื่อง ISS ดำเนินการทั้งการย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำไปพร้อมกัน ตัวเครื่องมือมีมอเตอร์ที่ทรงพลังพร้อมใบมีดย่อย/หั่น ช่วยลดขนาดและปริมาตรของเสีย
Last Update : 11:06:46 11/11/2020
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Brand : Olfasense
Model : Vacuum Pump
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Last Update : 14:49:34 06/03/2020
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019

Page View  2701  
Product Information :

Product Name:  
Gas Detector Array (GDA - Fumigation)


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   AirSense 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   GDA Fumigation Screens Containers for Hazardous Gases before being entered The air in containers coming from abroad may contain hazardous concentrations of various gas compounds.
     
 

Gas Detector Array - Fumigation

The GDA-F allows a quick and safe chemical inspection of import containers.

The GDA-F is a portable detector which is operated directly at the container and is able to respond within seconds if dangerous concentrations of hazardous chemical substances are detected there.

The GDA-F comprises a Hybrid Sensor Array, meaning that the detection will occur simultaneously through several sensors. By using the different sensors it is possible to obtain the necessary broad range for measuring the necessary chemicals. For example, it is possible to detect very light and hazardous chemicals like chlorine gas, phosphine or hydrogen cyanide, among others, as well as more complex organic gases like chloropicrin or benzene. This is something that no other type of detector can do on its own.

Through intensive studies with users from customs and logistics, optimized procedures on how to set up and operate the instrument have been developed. Important features of the instrument are easy handling and output, the speed of measurement and the ability for continuous supervision during unloading procedures. The high level of safety achieved by GDA-F is fundamental to win the confidence of the users.

Important features of the GDA-F

  • High level of safety – detects a very wide range of chemical substances
  • Easy operation and data read-out
  • Results are given within seconds
  • 20-30 containers may be measured within an hour
  • Wide dynamic detection range (ppb up to upper ppm)
  • Reliable alarms: no false negative alarms, low false positive rate
  • Short training period required
  • Continuous operation for supervision of unloading operations
  • Time-saving procedure
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login