วิชา อินทนาคม
ผจก.
0897725584
[email protected]
ระบบควบคุมการปรับตัว สำหรับการใช้งานความดัน (STP)
ระบบควบคุมการปรับตัวสำหรับการใช้งานความดัน (STP) Adaptive control system for pressure applications (STP)
Last Update : 21/12/2016 09:13:15
3-way mixing globe valve
Brand : CONTROLLI
Last Update : 10:39:34 20/02/2017
RCF-230D is a thermostat for controlling heating and/or cooling in a room via on/off outputs. It also has a function for three-speed fan control (for fan-coil).
Brand : REGIN
Model : RCF-230D
RCF-230D Room thermostat for fan-coil applications with on/off outputs. Intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
Last Update : 09:13:34 18/02/2017

Page View  5135  
Product Information :

Product Name:  
RCF-230AD Room controller for fan-coil applications with two analogue 0...10 V DC outputs


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   REGIN,ROOM CONTROLLERS,THERMOSTATS, ELECTRIC HEATING CONTROLLERS,การวัด การทดสอบ เครื่องมือ
Brand:   REGIN 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   RCF-230AD is a room controller intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
     
 

Short facts about RCF-230AD
• Supply voltage 230 V AC
• Built-in relays for a 3-speed fan, 230 V AC
• Input for occupancy detector or
window contact
• Input for automatic change-over cooling/
heating

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by HVAC SQUARE Co.,Ltd.
Tel. 020654393 , 0897725584  Fax. 021906418  Website. http://www.hvac.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login