วิชา อินทนาคม
ผจก.
0897725584
info@hvac.co.th
ระบบควบคุมการปรับตัว สำหรับการใช้งานความดัน (STP)
ระบบควบคุมการปรับตัวสำหรับการใช้งานความดัน (STP) Adaptive control system for pressure applications (STP)
Last Update : 21/12/2016 09:13:15
3-way mixing globe valve
Brand : CONTROLLI
Last Update : 10:39:34 20/02/2017
RCF-230D is a thermostat for controlling heating and/or cooling in a room via on/off outputs. It also has a function for three-speed fan control (for fan-coil).
Brand : REGIN
Model : RCF-230D
RCF-230D Room thermostat for fan-coil applications with on/off outputs. Intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
Last Update : 09:13:34 18/02/2017

Page View  7340  
Product Information :

Product Name:  
มาโนมิเตอร์ l Mark II Molded Plastic Manometers


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   Dwyer , PRESSURE Gages/Manometers , Transmitters/Switches , Test Equipment เครื่องทำอุณหภูมิความร้อน ความเย็น
Brand:   Dwyer 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 
 

Model

Range

Fluid Used

Mark II 25

0-3 in w.c

Red fluid, .826 s.g.

Mark II 26

0-7 in w.c.

Blue oil, 1.91 s.g.

Mark II 27*

0-7000 fpm

Red fluid, .826 s.g.

Mark II MM-80

0-80 mm w.c.

Red fluid, .826 s.g.

Mark II M-700PA   

10-0-700 Pa

Red fluid, .826 s.g.

Model

Range

Fluid Used

Mark II 40-1

.1-0-1.0 inw.c.

Red fluid, .826 s.g.

Mark II 40-25MM

0-26 mm w.c.

Red fluid, .826 s.g.

Mark II 40-250PA

10-0-250 Pa

Red fluid, .826 s.g.

Mark II 41-60MM

0-60 mm w.c.

Blue oil, 1.91 s.g.

Mark II 41-600PA  

20-0-600 Pa

Blue oil, 1.91 s.g. 

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by HVAC SQUARE Co.,Ltd.
Tel. 020654393 , 0897725584  Fax. 021906418  Website. http://www.hvac.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login