Terdsak Wongvilai
Manager
0816450654
[email protected]
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า EC&EO - RT Pure ; Sewage Treatment Systems
Brand : RT Pure
RT Pure System เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Electrolytic ช่วยขจัดมลพิษที่ตกค้างจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวมกันของปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี (electrocoagulation) กับการออกซิเดชั่นด้วยไฟฟ้าเคมี (electro-chemical-oxidation) และกระบวนการ electro-flotation-electrolysis
Last Update : 19:27:27 20/02/2018
KESD ; Professional Anti Static devices - เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต
Brand : KESD
KESD ; Professional Anti Static devices - เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์ ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิต สำหรับงานทำความสะอาดพื้นผิวที่ ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
Last Update : 22:22:44 15/11/2017
ScaleBlaster เครื่องกำจัดตะกรัน และ เครื่องป้องกันตะกรัน
Brand : ScaleBlaster
ScaleBlaster เป็นเครื่องกำจัดตะกรัน และ เครื่องป้องกันตะกรัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักการผลิตคลื่นความถี่ ทำให้โมเลกุลของแคลเซียมสูญเสียคุณสมบัติการยึดเกาะ ทำให้ไม่เกิดตะกรัน และขจัดตะกรันเดิมที่ยึดเกาะภายในระบบให้หมดไป โดยที่ไม่ต้องล้างตะกรันด้วยน้ำยาหรือสารเคมีใดทั้งสิ้น
Last Update : 15:39:01 19/07/2017
Aeroex Oil Mist Collectors เครื่องดักไอน้ำ และ ไอน้ำมัน
Brand : Aeroex
Aeroex Mist Collectors เป็นเครื่องดักไอ ประสิทธิภาพสูง มีทั้งรุ่นที่ดักไอน้ำ และไอน้ำมัน โดยการกรองหลายขั้นตอน สามารถดักไอได้ถึง 95% ดูแลง่าย ลดต้นทุนการบำรุงรักษา โดยไส้กรองในขั้นตอนที่1และ2 มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 10 - 15 ปี
Last Update : 11:39:57 03/07/2017

Page View  3339  
Product Information :

Product Name:  
AIR KNIFE BLOWER SYSTEM


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   เครื่องเป่าลม,พัดลมระบายอากาศ
Brand:   RAICO 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี มีดลม (Air Knife) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการทำให้แห้ง การทำความสะอาด และการกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นงาน โดยระบบประกอบด้วย เครื่องเป่าลม (Blower) ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดลมที่มีความดันต่ำแต่อัตราการไหลสูง เพื่อให้ไหลผ่านมีดลมที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ให้เกิดลมความเร็วสูงในทิศทางพุ่งเข้าหาจุดที่ต้องการทำความสะอาดหรือทำให้แห้ง ลักษณะของมีดลมอาจเป็นไปได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงาน
     
 

ระเภทของการใช้งาน

     การใช้งานมีดลม (Air Knife)  สามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภทดังต่อไปนี้

 •  การทำให้แห้ง : กำจัดฟิล์มของเหลวออกจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์
 •  การเป่าพ่น : กำจัดเศษผงออกจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์
 •  ใช้ในระบบสายพานลม
 •  การทำความเย็น หรือความร้อนเพื่อให้กับผลิตภัณฑ์
 •  การแยกน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์

     
ประโยชน์ของเทคโนโลยีของมีดลม (Air Knife)   

         ระบบมีดลมเหมาะสำหรับการใช้งานการเป่าไล่น้ำ ไล่ความชื้น หรือฟิมล์ของเหลวที่เกาะบนผิววัสดุ เช่น แผ่นโลหะ พลาสติก กระป๋อง แก้ว หรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีประโยนช์ ในการใช้งานดังนี้     

 •  ทํางานทันทีที่เดินเครื่องและทํางานได้อย่างรวดเร็ว
 •  สามารถประหยัดพลังงาน ได? 30-50% เมื่อเปรียบเทียบกับการเป?าแห?งด?วยลมอัด
 •  ค?าลงทุนและการบํารุงรักษาต่ํา
 •  ประหยัดพื้นที่ และติดตั้งง่าย
 •  มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
 •  เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาการลดความชื้นและสิ่งสกปรก
 •  ในบางระบบสามารถนําสารเคลือบที่ถูกเป่าไล่ออกไปกลับมาใช้ใหม่ได้?
 •  สามารถใช้กับรูปร่างที่ซับซ้อนได้?


AIR KNIFE BLOWER COMPANENT

 

 

AIR KNIFE BLOWER APPLICATION

AIR KNIFE BLOWER INSTALLATION GIUDE LINE (Click Here)

 

© 2000-2008 CopyRight by Encotec Co.,Ltd.
Tel. 0-2372-7320-1  Fax. 0-2372-7322  Website. www.encotecthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login