Terdsak Wongvilai
Manager
0816450654
[email protected]
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า EC&EO - RT Pure ; Sewage Treatment Systems
Brand : RT Pure
RT Pure System เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Electrolytic ช่วยขจัดมลพิษที่ตกค้างจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวมกันของปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี (electrocoagulation) กับการออกซิเดชั่นด้วยไฟฟ้าเคมี (electro-chemical-oxidation) และกระบวนการ electro-flotation-electrolysis
Last Update : 19:27:27 20/02/2018
KESD ; Professional Anti Static devices - เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต
Brand : KESD
KESD ; Professional Anti Static devices - เครื่องกําจัดไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์ ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิต สำหรับงานทำความสะอาดพื้นผิวที่ ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
Last Update : 22:22:44 15/11/2017
ScaleBlaster เครื่องกำจัดตะกรัน และ เครื่องป้องกันตะกรัน
Brand : ScaleBlaster
ScaleBlaster เป็นเครื่องกำจัดตะกรัน และ เครื่องป้องกันตะกรัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักการผลิตคลื่นความถี่ ทำให้โมเลกุลของแคลเซียมสูญเสียคุณสมบัติการยึดเกาะ ทำให้ไม่เกิดตะกรัน และขจัดตะกรันเดิมที่ยึดเกาะภายในระบบให้หมดไป โดยที่ไม่ต้องล้างตะกรันด้วยน้ำยาหรือสารเคมีใดทั้งสิ้น
Last Update : 15:39:01 19/07/2017
Aeroex Oil Mist Collectors เครื่องดักไอน้ำ และ ไอน้ำมัน
Brand : Aeroex
Aeroex Mist Collectors เป็นเครื่องดักไอ ประสิทธิภาพสูง มีทั้งรุ่นที่ดักไอน้ำ และไอน้ำมัน โดยการกรองหลายขั้นตอน สามารถดักไอได้ถึง 95% ดูแลง่าย ลดต้นทุนการบำรุงรักษา โดยไส้กรองในขั้นตอนที่1และ2 มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 10 - 15 ปี
Last Update : 11:39:57 03/07/2017

Page View  3755  
Product Information :

Product Name:  
ผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อสารชีวบำบัด


Product Category:   เคมีภัณฑ์ และยา
Product Sub-Category:   สาร/น้ำยา บำบัดน้ำเสีย
Brand:   KEEEN 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   KEEEN สูตร Max Blends
     
 

ข้อมูลสินค้า

KEEEN สูตร Max Blends

สำหรับคราบน้ำมันฉุกเฉิน มีความเข้มข้นมากที่สุดใน 13 สูตร

  • หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้นข้น สามารถผสมกับน้ำใช้ในกรณ๊บำบัดคราบน้ำมันฉุกเฉิน
  • ย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
วิธีการใช้ :
  • เจือจาง KEEEN ในอัตราส่วน1 ppm ตามปริมาณคราบน้ำมันหรือขนาดระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการขจัด
วิธีเก็บรักษา :
  • ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน/ข้อควรระวัง :
  • แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

เงื่อนไขการจัดส่ง

 - เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

เงื่อนไขการรับประกัน

-


ลักษณะบรรจุภัณฑ์

-

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Encotec Co.,Ltd.
Tel. 0-2372-7320-1  Fax. 0-2372-7322  Website. www.encotecthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login