มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE2
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 (High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน EFF2 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:58:26
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE3
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE3 (Premium High Efficiency Motor) จะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน IE1, IE2, EFF2, EFF1 และ CEMEP
Last Update : 07/01/2021 14:57:02
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Parts)
มอเตอร์ไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ ?เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล? โดยขดลวดสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้า และเกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นผลให้โรเตอร์หมุน ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบดังนี้
Last Update : 07/01/2021 11:23:09
หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลักการเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานมอเตอร์
Last Update : 20/07/2020 13:17:16
การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ CMG
การอ่าน รายละเอียดแผ่นป้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
Last Update : 20/07/2020 13:12:54
มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)
Brand : OMEx (ITALY)
Last Update : 11:15:20 02/07/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3)
Brand : CMP (Australia)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (IE3) จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ คืนทุนเร็ว
Last Update : 11:14:26 02/07/2020
มอเตอร์กันระเบิด ( Increased Safety )
Brand : CMG
Model : SGAE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ CMG รุ่น SGAE เป็นมอเตอร์กันระเบิด (Ex e) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง (Hazardous Location) ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า พัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป โดยส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ จะไม่ก่อให้เกิด อาร์ค หรือ การสปาร์ค ในการทำงานปรกติ มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหามอเตอร์ราคาไม่แพง และต้องการใช้มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยรองรับการใช้งานทั้งใน โซน 1 และ โซน 2
Last Update : 09:52:34 29/06/2020
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE2)
Brand : CMG
Model : HGA Series
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันสั้น
Last Update : 00:07:00 17/06/2020
มอเตอร์ IE3 (Marathon TerraMax, Premium High Efficiency)
Brand : Marathon
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon รุ่น Terramax เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา ใช้พลังงานน้อยกว่า มีความทนทาน รวมถึงมีอายุการใช้งานที่มากกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป มีใช้งานในหน่วยงานต่างๆในทวีปยุโรป เอเชีย และเริ่มแพร่หลายในประเทศไทย
Last Update : 10:04:43 24/08/2017

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)

Last Update : 16:34:02 19/07/2020
Page View (1471)

          มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีส่วนประกอบและลักษณะการทำงานเหมือนมอเตอร์มาตรฐาน แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น ทำให้มีค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้น ซึ่งสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ประมาณร้อยละ 25-30

          ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับกำลังการสูญเสียในมอเตอร์ ถ้ามีกำลังการสูญเสียน้อยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยทางบริษัทผู้ผลิตจะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
 

 1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก 
  - ใช้แผ่นเหล็กซิลิคอนคุณภาพสูง (high grade silicon steel)
 2. ใช้แผ่นเหล็กที่บางกว่า
  - การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ทำแกนเหล็ก จะช่วยลดการสูญเสียจากกระแสไหลวน (eddy current losses)
 3. ลดช่องอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ 
  - ทำให้ลดปริมาณสนามแม่เหล็กรั่ว ทำให้มอเตอร์กินพลังงานไฟฟ้าลดลง โดยยังคงแรงบิดเท่าเดิม
 4. เพิ่มปริมาณของตัวนำ 
  - เพื่อลดความต้านทานในขดลวด
 5. ออกแบบร่องสล็อตใหม่และทำให้แกนเหล็กที่สเตเตอร์ยาวขึ้
  - เพื่อรองรับและลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก เป็นผลของ power factor ที่ดีขึ้นด้วย
 6.  ออกแบบพัดลมระบายความร้อนใหม่
  - ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มการระบายความร้อนได้ดีขึ้น
 7. ใช้ตลับลูกปืนที่ดีขึ้น 
  - เพื่อให้แรงเสียดทานน้อยลง ลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน 


       จากการปรับปรุงข้างต้น จะทำให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพดีกว่ามอเตอร์ธรรมดา นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังมีข้อดีอื่นๆอีกคือ เกิดความร้อนจากการทำงานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปืนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย และมีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ที่ดีขึ้น ทำให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามอเตอร์ธรรมดาอีกด้วย


 
© 2000-2008 CopyRight by ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD
Tel. 099-434-1777  Website. www.uccmotor.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login