ขั้นตอนการผลิตหนังเทียม PVC โดย เครื่อง Calender
กระบวนการ Calendering เป็นหนึ่งในวิธีผลิตหนังเทียมที่นิยมวิธีหนึ่งเนื่องจากมีข้อดีในการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นลักษณะรีดบางเป็นแผ่น
Last Update : 31/05/2013 15:19:07
หนังเทียม TWS077
Brand : ไทยวาพลาสติก
ชนิด TWS ลาย 077
Last Update : 10:06:36 04/07/2015
หนังเทียม TWS071
Brand : ไทยวาพลาสติก
ชนิด TWS ลาย 071
Last Update : 10:05:35 04/07/2015
หนังเทียม TWS067
Brand : ไทยวาพลาสติก
ชนิด TWS ลาย 076 ลายคาร์บอนไฟเบอร์ สี่เหลี่ยมจตุรัส Carbon Fiber
Last Update : 10:03:55 04/07/2015
หนังเทียม TWS040
Brand : ไทยวาพลาสติก
ชนิด TWS ลาย 040 พิมพ์สี
Last Update : 10:02:07 04/07/2015
หนังเทียม TWS037
Brand : ไทยวาพลาสติก
ชนิด TWS ลาย 037
Last Update : 10:00:24 04/07/2015

ขั้นตอนการผลิตหนังเทียม PVC โดย เครื่อง Calender

Last Update : 15:19:07 31/05/2013
Page View (1999)

แบบลูกกลิ้ง ( Calendering )

กรรมวิธีการผลิต

กรรมวิธีการผลิตแบบนี้ได้ดัดแปลงมาจากกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมอื่นๆที่ดัดแปลงไปใช้ก็มี เช่นอุตสาหกรรมกระดาษ เสื่อน้ำมัน และโลหะแผ่น

ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้

1. ใช้เทอร์โมพลาสติกชนิดเหลว ( Resin ) ผสมกับวัสดุชนิดอื่น เช่น วัสดุทำให้แข็งแรง ( Stabilizer ) วัสดุช่วยให้ลื่นตัว ( Lubricant ) วัสดุช่วยให้อ่อนตัว ( Plasticcizer ) เพื่อต้องการให้อ่อนนุ่ม ฯลฯ แล้วนำเข้าเครื่องผสมและบดผ

ผ่านไปยังส่วนให้ความร้อน ทำให้ส่วนผสมหลอมละลาย

2. ส่วนผสมหลอมละลายผ่านลูกกลิ้งทรงกระบอกรีดออกเป็นแผ่น บางชนิดมีลูกกลิ้งคู่ ต่อถัดจาการรีดแผ่นทำให้ออก

มามีลวดลายต่างๆ ประกอบเข้าไปด้วย

3. แผ่นชิ้นงานที่ได้จะเคลื่อนผ่านลูกกลิ้งเย็น ช่วยให้แข็งตัวคงรูป แล้วเข้าม้วนเก็บต่อไป

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต

นำวัตถุดิบ 1 ใส่เข้าเครื่อง Hot Blender เพื่อผสมให้เข้ากันแล้วผ่านเข้าเครื่อง Banbury เพื่อผสม ด้วยความร้อนและแรงอัดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน นำวัตถุดิบที่เป็นเนื้อเดียวกัน นี้ผ่านเครื่อง Mixing Roll 1 และ 2 เพื่อรีดให้เนื้อ Compound ให้ละเอียดยิ่งขึ้น จึงผ่านไปยังเครื่อง Calender รีดออกเป็นแผ่น PVC ครึ่งสำเร็จรูป จากนั้นจึงผ่าน PVC แผ่นนี้เข้าเครื่องพิมพ์สีใส่ วัตถุดิบ2 ( Printing ink ) พิมพ์ตามสีที่ต้องการ แล้วจึงผ่าน PVC.แผ่นนี้ได้เข้าเครื่อง Surface Treating เพื่อเครือบผิวให้มีคุณภาพยิ้ง ขึ้น โดยใช้ วัตถุดิบ 3 Surface treating Agent สุดท้ายนี้จึงนำแผ่น PVC ที่ได้เข้าเครื่อง Emboss เพื่อพิมพ์ลายนูนได้เป็น PVC แผ่นสำเร็จรูป

 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต (หนังเทียมหลังผ้า)

นำวัตถุดิบ 1 มาผสมในเครื่อง Hot Blender ให้เข้ากัน แล้วจึงผ่านไปยังเครื่อง Banbury ผสมด้วยความร้อนและแรงอัดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นผ่านไปยังเครื่อง Mixing Roll 1 และ 2 รีดให้ PVC Compound ที่ได้มีเนื้อละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อ นำผ่านไปยังเครื่อง Calender รีดออกมาเป็นแผ่น PVC ในเวลาเดียวกัน นำวัตถุดิบ 2 เข้ายึดและกาวผ้าด้วย วัตถุดิบ 3 ในเครื่อง Treater & Tenter นำแผ่น PVC ที่ได้จากเครื่อง Calender และผ้าที่ได้จากเครื่องที่ยึดและกาวแล้วผ่านเครื่อง Laminate เพื่อติดผ้าและแผ่น PVC ให้เข้ากันเป็นหนังเทียมหลังผ้าแล้วจึงผ่านเข้าเครื่องพิมพ์สี โดยใช้ วัตถุดิบ 4 เมื่อพิมพ์สีเสร็จเรียบร้อย แล้ว นำหนังเทียมหลังผ้าที่ได้ไปเคลือบ ผิวอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้วัตถุดิบ 5 ผ่านเครื่อง Surface Treating แล้วจึง นำไปอัดลายนูนต่างๆ ในเครื่อง Embossing ได้เป็นหนังเทียมหลังผ้าตามต้องการ

 

รายละเอียดขั้นตอนการผลิต (หนังเทียมฟองน้ำหลังผ้า)

นำวัตถุดิบ 1 มาผสมในเครื่อง Solution Mixer ในเวลาเดียวกันนำ วัตถุดิบ 2 ( ผ้า ) เข้าเครื่อง Treater & Tenter เพื่อยึดและกาวผ้าโดยใช้ วัตถุดิบ 3 แล้วนำวัตถุดิบที่ผสมแล้วจากเครื่อง ผสมมาเข้าเครื่อง Coating พร้อมกับผ้าที่ผ่านเครื่อง treater & Tenter แล้วเพื่อเคลือบ PVC Compound ลงบนผ้าแล้วจึง ให้ผ่านเข้าเครื่อง Foaming Oven เพื่อทำให้เป็นหนังฟองน้ำ นำหนังฟองน้ำที่นี้เข้าเครื่องพิมพ์ โดยใช้ วัตถุดิบ 4 แล้วผ่านต่อไปยังเครื่อง Surface Treating โดยใช้ วัตถุดิบ 5 เพื่อเคลือบผิวหนังฟองน้ำให้ได้ตามคุณภาพ ที่ต้องการ จากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่อง Embossing เพื่อให้ได้ลายนูนตามความต้องการของลูกค้าได้เป็น หนังฟองน้ำหลังผ้า

 

แบบอัดแผ่น ( Laminating )

กรรมวิธีการผลิต

โดยทั้วไป Laminating หมายถึงการยึดติดวัสดุแผ่นสองแผ่นหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เช่น ไม้อัด สำหรับกรรมวิธีการผลิตของพลาสติกหมายถึงการยึดติดชั้น ( Layer ) ของวัสดุผสมหรือวัสดุเสริมกำลัง ( Resin-Impregnated ) หรือ Resin-coated หรือ Reinforcing เข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนและแรงอัด ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบนี้แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ เช่น ชนิดแรงอัดต่ำ ( Low-Pressure ) ชนิดแรงอัดสูง ( High-Pressure ) ซึ่งแล้วแต่ขนาดของแรงอัดที่ใช้ระหว่างการผลิต

 

ขั้นตอนการผลิต มีดังนี้

นำแผ่นวัสดุผสมหรือวัสดุเสิมกำลัง เช่น กระดาษ ผ้า ใยหิน ใยแก้ว วางซ้อนกันตามชนิดและความ หนาที่ต้องการ โดยใช้พลาสติกเหลวพวกเทอร์โมเซตติ้งเป็นตัวประสานในการอัด ( Press ) ซึ่งใช้แรงอัดประมาณ 1,000-1,500 psi. และมีความร้อนประมาณ 300-350 F. อัดเครื่องลงตามเวลาที่กำหนด ความร้อนและแรงอัดจะทำให้ได้แผ่นชิ้นงานที่เรียบร้อยและแข็งแรง ผิวหน้าของแผ่นชิ้นงานอาจทำให้มีลวดลาย หรือลายนูนอย่างไรก็ได้

ตัวอย่างเครื่อง Foaming Oven ที่ใช้สำหรับอบให้ชั้นฟองน้ำฟูตัว 
© 2000-2008 CopyRight by Thaiwa Plastics Co.,Ltd.
Tel. 0-2863-0888  Fax. 0-2439-4069  Website. www.thaiwa-plastic.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login